Skip to main content

Korekta nadzwyczajna indeksów mWIG40, mWIG40TR i WIG-ESG

Jak poinformowała spółka GPW Benchmark, po sesji w dniu 16 marca 2020 r. z list uczestników m.in. indeksów mWIG40, mWIG40TR oraz WIG-ESG, których stopy zwrotu naśladują krajowe fundusze indeksowe i fundusze ETF, zostały wykreślone akcje spółki Orbis. Operacja ta wynikała z metodologii, zgodnie z którą w indeksach giełdowych nie mogą uczestniczyć spółki, których liczba akcji w wolnym obrocie jest niższa niż 10%.

Ponadto po wczorajszej sesji listy uczestników indeksów mWIG40 i mWIG40TR zostały uzupełnione o pakiet 25 399 tys. akcji spółki Assecco South Eastern Europe.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.