Skip to main content

Już 20% inwestorów ankietowanych przez SII deklaruje inwestowanie w ETF-y

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych ogłosiło wyniki kolejnego „Ogólnopolskiego Badania Inwestorów” (OBI), w którym wzięło udział 3157 inwestorów. Wśród zaprezentowanych informacji tradycyjnie już znalazło się zestawienie instrumentów finansowych lub klas aktywów, w które inwestują krajowi inwestorzy. Według deklaracji ankietowanych w tytuły uczestnictwa funduszy ETF inwestowało w tym roku 20,1% osób. To o 3,1 pkt. proc. więcej niż rok wcześniej i najwięcej w historii tego badania (por. poniższe wykresy). Co ciekawe, ETF-y okazały się bardziej popularne m.in. od inwestowania w waluty obce, w tradycyjne fundusze inwestycyjne, akcje spółek zagranicznych, czy też obligacje, a tylko nieznacznie mniej popularne od Forexu.

Po raz pierwszy SII zapytał ankietowanych jak długo trzymają ETF-y. Blisko 2/3 z nich odpowiedziało że ponad rok, prawie ¼ że do roku, a prawie 8% że do 1 miesiąca. Zaledwie 1,9% inwestorów zadeklarowało stosowanie daytradingu. Wyniki te jednoznacznie wskazują, że krajowi inwestorzy preferują strategię „buy and hold” przy inwestowaniu w ETF-y, co jest zgodne z podejściem do tych instrumentów finansowych na innych rynkach, gdzie są one wykorzystywane także np. w celach emerytalnych.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.