Skip to main content

40% inwestorów ankietowanych przez SII deklaruje inwestowanie w ETF-y

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych ogłosiło wyniki kolejnego „Ogólnopolskiego Badania Inwestorów” (OBI), w którym wzięło udział 4137 inwestorów. Wśród zaprezentowanych informacji tradycyjnie pojawiło się zestawienie instrumentów finansowych lub klas aktywów, w które najchętniej inwestują krajowi inwestorzy giełdowi. Według deklaracji w tytuły uczestnictwa funduszy ETF inwestuje 40,8% ankietowanych, w tym 19,5% lokuje środki pieniężne w ETF-y notowane na GPW w Warszawie, a 32,7% w ETF-y notowane na rynkach zagranicznych. To wynik o 7,1 pkt. proc. lepszy niż rok wcześniej i najwyższy w historii tego badania.

Jednocześnie ETF-y okazały się drugim najpopularniejszym instrumentem rynku finansowego wśród inwestorów giełdowych – są mniej popularne tylko od akcji na Rynku Głównym GPW (79,8%), ale bardziej popularne m.in. od obligacji (40,0%), depozytów bankowych (32,7%), akcji notowanych na rynku NewConnect (31,5%), akcji spółek zagranicznych (29,7%), czy walut obcych (27,8%).

W przypadku ETF-ów notowanych na GPW w Warszawie najchętniej inwestują w nie osoby w wieku 26-35 lat (23,3%), podobnie jest jeśli chodzi o ETF-y notowane na rynkach zagranicznych (42,5%). W obu kategoriach najrzadziej inwestują w ETF-y osoby w wieku powyżej 56 lat.

Po raz kolejny SII zapytało ankietowanych, jak długo trzymają ETF-y. Aż 84,1% osób odpowiedziało że ponad rok, a 11,7% że do roku. Zaledwie 0,5% inwestorów zadeklarowało stosowanie daytradingu. Coraz wyraźniejsza jest zatem tendencja długoterminowego inwestowania w ETF-y, bowiem jeszcze w 2014 r. ponad roczne inwestycje w ETF-y deklarowało jedynie 47,7% ankietowanych.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.