Skip to main content

Inwestycje funduszy otwartych w ETF – listopad 2009 r.

Według informacji opublikowanych przez Idea TFI, subfundusz Idea Globalny w listopadzie znacząco zwiększył swoje zaangażowanie w fundusze ETF – z poziomu 47,5% do 82,0%. W minionym miesiącu stopa zwrotu tego podmiotu wyniosła 1,36%. W przypadku subfunduszu Idea Surowce Plus udział funduszy ETF w jego portfelu inwestycyjnym zwiększył się minimalnie – z 43,0% do 44,0%. Obecnie największą ekspozycję podmiot ten posiada (wśród inwestycji surowcowych realizowanych przeważnie za pośrednictwem ETF) na surowce energetyczne (ropa, gaz) – 15,0%, aluminium – 11,0%, nikiel – 10,0% i cynk – 6,5%. W listopadzie wartość jednostki uczestnictwa subfunduszu zmniejszyła się o 2,46%.

Skarbiec TFI poinformował o składzie portfeli inwestycyjnych dwóch swoich produktów inwestujących w fundusze ETF – funduszu Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych FIO oraz subfunduszu Skarbiec-Rynków Surowcowych (wchodzi w skład Skarbiec FIO). Po zmianie nazwy i polityki inwestycyjnej (więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj) subfundusz Skarbiec-Alokacji Globalnej nie przedstawił na razie informacji o składzie swojego portfela.

W końcu listopada w gronie 10 największych inwestycji funduszu Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych znalazło się – podobnie jak miesiąc wcześniej – pięć funduszy ETF. Skład tej grupy uległ niewielkiej zmianie – wypadł z niej db x-trackers DJ STOXX 600 Banks ETF, natomiast znalazł się w niej Lyxor ETF Hong Kong HSI USD (na 10. pozycji z udziałem w aktywach w wysokości 4,66%). Nadal najpopularniejszym funduszem ETF w portfelu tego podmiotu jest iShares MSCI Brazil (druga pozycja w portfelu ogółem, 11,04% aktywów – wzrost w porównaniu z październikiem o 41 pkt. bazowych). Pozostałe ETF w portfelu Skarbca-Top Funduszy Zagranicznych to: iShares MSCI Emerging Markets (6,56% aktywów – wzrost o 9 pkt. bazowych), Lyxor ETF Turkey EURO (5,60% aktywów – spadek o 62 pkt. bazowe) oraz db x-trackers MSCI World TRN Index ETF (4,79% aktywów – spadek o 4 pkt. bazowe). Ogółem w pięć ww. funduszy ETF zostało zainwestowanych 32,65% aktywów funduszu. Jego jednostka straciła w listopadzie na wartości 0,62%.

Wśród 10 najważniejszych inwestycji subfunduszu Skarbiec-Rynków Surowcowych w końcu listopada znajdowały się wyłącznie fundusze ETF (ich łączny udział w aktywach wyniósł 57,63%). Największą część aktywów stanowiły: Lyxor ETF Commodities CRB (9,55%), ETFS Crude Oil (9,43%) oraz ETFS Gold (9,12%). Ten ostatni instrument zanotował w minionym miesiącu największy wzrost udziału w aktywach (o 2,94 pkt. proc.), natomiast najwięcej stracił United States Fund Oil LP (-4,29 pkt. proc.). Z grona 10 największych inwestycji subfunduszu wypadł w listopadzie PowerShares DB Agriculture Fund – jego miejsce zajął ETFS Soybeans (3,04% aktywów). Listopadowa stopa zwrotu subfunduszu wyniosła 1,35%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.