Skip to main content

Indeksowy fundusz Ipopema już dostępny dla klientów indywidualnych

1 września, po trzech miesiącach od uruchomienia (pierwsza wycena jednostek uczestnictwa miała miejsce 1 czerwca) rozpoczęła się dystrybucja wśród klientów indywidualnych tytułów uczestnictwa funduszu indeksowego Ipopema m-Indeks FIO zarządzanego przez Ipoopema TFI. Jednostki funduszu można obecnie nabyć za pośrednictwem mBanku i Multibanku. Przypomnijmy, iż fundusz ten dąży do jak najwierniejszego odzwierciedlenia wyników indeksu średnich spółek obliczanego przez GPW w Warszawie – mWIG40. Minimalna początkowa wpłata na nabycie jednostek kategorii A funduszu wynosi zaledwie 100 zł, co czyni go obecnie jedynym tak dostępnym krajowym funduszem indeksowym na polskim rynku finansowym. Jednostki Ipopema m-Indeks FIO można także nabyć za pośrednictwem Ipopema TFI.

Ze szczegółowymi informacjami m.in. o polityce inwestycyjnej funduszu, kosztach uczestnictwa, dotychczasowych wynikach inwestycyjnych, podmiotach zaangażowanych w jego obsługę, a także z prospektem informacyjnym i broszurą poświęconą funduszowi można zapoznać się w sekcji „Fundusze indeksowe”.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.