Skip to main content

GPW wprowadza zmiany w indeksach giełdowych

GPW w wyniku przeprowadzonych analiz i konsultacji wprowadza nowe zasady publikacji subindeksów sektorowych oraz zmienia zasady kwalifikacji spółek do indeksu WIGdiv.

Obecnie Giełda oblicza 11 subindeksów sektorowych, które publikowane są trzy razy w ciągu dnia: o 11:15 (po pierwszym fixingu), o 15:15 (po drugim fixingu) i po zakończeniu sesji. Po zmianach subindeksy sektorowe będą publikowane w trybie ciągłym, w minutowych odstępach, od momentu rozpoczęcia sesji do jej zakończenia.

Indeks WIGdiv obejmuje obecnie 30 spółek z indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80 charakteryzujących się najwyższą stopą dywidendy w ostatnim roku, które w okresie ostatnich 5 lat co najmniej trzy razy wypłaciły dywidendę. Po zmianach, indeks będzie obejmował wszystkie spółki z indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80, które w ostatnich 5 lat regularnie wypłacały dywidendę.

Indeks

Obecnie

Po zmianach

subindeksy sektorowe

publikacja 3-krotnie w ciągu sesji

publikacja w trybie ciągłym – co 60 sekund

WIGdiv

30 spółek z indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80, które co najmniej 3-krotnie w ciągu ostatnich 5 lat wypłaciły dywidendę

wszystkie spółki z indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80, które regularnie w ostatnich 5 latach wypłaciły dywidendę

Wprowadzona przez GPW zmiana dot. subindeksów sektorowych umożliwi bieżące śledzenie koniunktury w poszczególnych branżach. Natomiast nowa kwalifikacja spółek do WIGdiv pozwoli na wyróżnienie tych emitentów, którzy prowadzą stabilną politykę dywidendową i regularnie dzielą się z akcjonariuszami wypracowanym zyskiem. Proponowane zmiany stanowią odpowiedź na oczekiwania uczestników rynku oraz na trendy występujące na innych giełdach – powiedziała Prof. Małgorzata Zaleska, prezes Zarządu GPW.

Subindeksy sektorowe będą publikowane w trybie ciągłym począwszy od 1 października br.

Nowe zasady kwalifikacji spółek do indeksu WIGdiv zostaną zastosowane podczas rewizji rocznej indeksu, która będzie miała miejsce po sesji 16 grudnia br.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.