Skip to main content

GPW ogłosiła nową klasyfikację sektorową emitentów

Z początkiem 2017 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wprowadzi nową klasyfikację sektorową emitentów giełdowych. Nowe zasady będą obejmować emitentów akcji i obligacji notowanych na rynkach regulowanych i alternatywnych GPW.

Ważnym elementem wprowadzanych zmian był etap konsultacji z uczestnikami rynku, w szczególności spółkami i inwestorami. Zgłoszone uwagi zostały przez GPW uwzględnione, a ich niewielka liczba wskazuje, że zaproponowany kierunek zmian spotkał się z pozytywnym przyjęciem.

– Zakończyliśmy konsultacje publiczne w zakresie zmiany klasyfikacji sektorowej emitentów. Chcieliśmy, aby na Giełdzie lepiej wyeksponowane były branże, które reprezentują notowane spółki. Nowa klasyfikacja sektorowa, zgodna z międzynarodowymi standardami, została ujednolicona dla wszystkich emitentów zarówno na rynku akcji jak i obligacji. Dodatkowo liczymy na to, że dzięki nowemu trójstopniowemu podziałowi w ramach sektorów, w przyszłości będziemy mogli wprowadzić nowe instrumenty finansowe oparte o nowe indeksy. Dziękujemy wszystkim podmiotom za zaangażowanie i udział w konsultacjach publicznych – powiedziała prof. Małgorzata Zaleska, prezes Zarządu GPW.

Od początku 2017 r. obowiązywać będzie trzystopniowy podział emitentów ze względu na przedmiot prowadzonej działalności oraz grupy odbiorców: makrosektor, sektor i subsektor. Pozwoli to na lepszą analizę porównawczą spółek. Na nową klasyfikację w sumie będzie składało się 38 sektorów, w tym sektory do tej pory nie wyróżniane, takie jak: handel internetowy, odzież i kosmetyki, gry czy leasing i faktoring. Najwięcej spółek (45) zostało przypisanych do branży budownictwo, 31 znalazło się w sektorze nieruchomości, a 30 w przemyśle elektromaszynowym. Pod względem kapitalizacji GPW największy udział (49,28 proc.) będą miały banki, następnie paliwa i gaz (9,7 proc.) oraz energia (7,56 proc.)[1].

– Nowa klasyfikacja sektorowa ilustruje zmiany, jakie zachodzą w gospodarce. Poprzednio używano podziału opartego o sposób produkcji, zaś teraz analizujemy odbiorców produktów i usług – powiedział Artur Sierant, Prezes Notoria Serwis, firmy która będzie współpracować z GPW w procesie kwalifikacji emitentów do poszczególnych sektorów.

Zmiana klasyfikacji sektorowej emitentów wpłynie na zmiany w zakresie indeksów sektorowych. Dotychczasowe indeksy WIG-deweloperzy i WIG-surowce zmienią nazwę na odpowiednio WIG-nieruchomości i WIG-górnictwo. Jednocześnie z początkiem 2017 r. GPW rozpocznie publikację nowych indeksów dla sektorów, które wcześniej nie były identyfikowanie: WIG-leki, WIG-motoryzacja i WIG-odzież.

Informacje na temat nowej klasyfikacji sektorowej emitentów oraz wskaźniki dla poszczególnych branż będą dostępne w serwisach informacyjnych GPW od początku 2017 r.

[1] – Dane z dnia 30 listopada 2016 r.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.