Skip to main content

Dynamiczny wzrost aktywów funduszy indeksowych we wrześniu

Po wielomiesięcznej stagnacji panującej na rynku funduszy indeksowych (trwającej praktycznie od marca br.), we wrześniu mieliśmy do czynienia z gwałtownym wzrostem wartości aktywów ulokowanych w tych podmiotach. Według danych zgromadzonych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) aktywa te zwiększyły się w minionym miesiącu aż o 29,2 mln zł (24,8%) do rekordowego poziomu 146,69 mln zł (dane te nie obejmują jeszcze uruchomionego w końcu września funduszu ALTUS short). Był to – w ujęciu wartościowym – zdecydowanie największy przyrost aktywów od momentu ich powrotu na polski rynek finansowy w maju 2010 r.; w ujęciu procentowym był to natomiast najlepszy rezultat od stycznia 2011 r. W trzech pierwszych kwartałach 2012 r. aktywa funduszy indeksowych w Polsce zwiększyły się o 48,62 mln zł, czyli o 49,6%.

Według danych IZFiA wartość środków finansowych ulokowanych w trzech funduszach indeksowych odwzorowujących indeksy rynku akcji lub indeksy pochodne indeksów akcyjnych (subfundusze Quercus lev i Quercus short zarządzane przez Quercus TFI oraz fundusz Ipopema m-Indeks FIO zarządzany przez Ipopema TFI) zwiększyła się we wrześniu o 29,19 mln zł (25,7%) do 142,88 mln zł. Z kolei aktywa utworzonych na początku maja br. sześciu towarowych funduszy indeksowych (są one powiązane z cenami złota, ropy naftowej i pszenicy – Quercus Gold lev, Quercus Gold short, Quercus Oil lev, Quercus Oil short, Quercus Wheat lev i Quercus Wheat short), które przez IZFiA są klasyfikowane jako fundusze towarowe, zmniejszyły się w ubiegłym miesiącu o 19,1 tys. zł (0,5%) do 3,81 mln zł.

Spośród akcyjnych i pochodnych akcyjnych funduszy indeksowych we wrześniu zdecydowanie w największym stopniu wzrosła wartość aktywów netto subfunduszu Quercus lev, który odwzorowuje wyniki indeksu WIG20 lev – o 35,85 mln zł do 95,39 mln zł. Wartość jego jednostki uczestnictwa wzrosła w minionym miesiącu o 8,1%. Wzrost aktywów odnotował także fundusz Ipopema m-Indeks FIO naśladujący wyniki indeksu mWIG40 – o 0,91 mln zł do 13,59 mln zł (jednostka uczestnictwa tego funduszu zyskała na wartości 6,0%). Spadek aktywów odnotował natomiast Quercus short (jest on powiązany z indeksem WIG20 short) – o 7,57 mln zł do 33,89 mln zł (wartość jego jednostki zniżkowała we wrześniu o 4,1%).

Wśród towarowych funduszy indeksowych zarządzanych przez Quercus TFI wzrost aktywów zanotowały trzy subfundusze (największy – Quercus Gold lev – o 0,26 mln zł), natomiast trzy odnotowały spadek wartości aktywów (największy – Quercus Wheat lev – o 0,30 mln zł). Największymi aktywami w tym gronie zarządzają subfundusze Quercus Wheat short (1,25 mln zł) oraz Quercus Wheat lev (0,72 mln zł). Spośród towarowych funduszy indeksowych najwyższą stopę zwrotu wypracował we wrześniu Quercus Gold lev (8,4%), natomiast największą stratę poniósł Quercus Oil lev (-10,3%).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.