Skip to main content

Dopuszczenie do obrotu giełdowego na GPW tytułów uczestnictwa serii A i B emitowanych przez Beta ETF WIG20short

W dniu dzisiejszym, zgodnie z uchwałą Nr 1187/2019, na podstawie § 3 ust. 1 i 8, § 3a ust. 1 i 2 oraz § 17a Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym tytuły uczestnictwa funduszu typu ETF, w rozumieniu § 2 pkt 13a) lit. b) Regulaminu Giełdy, emitowane przez BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY, w tym:

1) 13.815 (trzynaście tysięcy osiemset piętnaście) tytułów uczestnictwa serii A;

2) tytuły uczestnictwa serii B, bez określania ich liczby, emitowane zgodnie ze statutem BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY w okresie ważności właściwego prospektu emisyjnego, zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 lipca 2019 r.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.