Skip to main content

Cztery subfundusze BlackRock inwestujące w ETF-y iShares wkrótce na polskim rynku

Według informacji opublikowanej w serwisie Wyborcza.biz („Światowy gigant zapowiada ofensywę w Polsce – będą nowe fundusze i ETF-y!”) BlackRock – jedna z czołowych światowych firm zarządzających aktywami i lider globalnego oraz europejskiego rynku exchange-traded funds wprowadzi za kilka tygodni do sprzedaży w Polsce 12 produktów, w tym m.in. cztery subfundusze inwestujące w ETF-y iShares.

Produkty które zaoferuje BlackRock to subfundusze wchodzące w skład luksemburskiego funduszu parasolowego BlackRock Strategic Funds, który dwa lata temu (dokładnie 17 listopada 2008 r.) został wpisany do rejestru funduszy zagranicznych, które mają prawo do zbywania w Polsce swoich tytułów uczestnictwa w Polsce. Fundusz ten notyfikował dotąd w naszym kraju 26 subfunduszy, wśród których znajdują się m.in.: BlackRock Fund of iShares – Conservative, BlackRock Fund of iShares – Moderate, BlackRock Fund of iShares – Growth oraz BlackRock Fund of iShares – Dynamic. Są to produkty o charakterze mieszanym, które inwestują w tytuły uczestnictwa zarówno akcyjnych jak i obligacyjnych funduszy ETF iShares (z grupy BlackRock) w zróżnicowanych proporcjach (BlackRock Fund of iShares – Conservative – od 20 do 40% w akcyjne, towarowe, nieruchomościowe i inne alternatywne ETF-y), BlackRock Fund of iShares – Moderate (od 40 do 60%), BlackRock Fund of iShares – Growth (od 60 do 80%) oraz BlackRock Fund of iShares – Dynamic (od 80 do 100%). Subfundusze te zostały uruchomione w końcu września i na początku października br.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.