Skip to main content

Aktywa funduszy indeksowych w Polsce – luty 2018 r.

W drugim miesiącu 2018 roku wartość środków ulokowanych w funduszach indeksowych w Polsce uległa nieznacznemu zmniejszeniu, głównie jednak na skutek istotnego spadku aktywów jednego z funduszy. Według naszych obliczeń, dokonanych na podstawie danych o wartości aktywów netto (WAN) funduszy inwestycyjnych w Polsce zgromadzonych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, łączna wartość aktywów netto (WAN) dziewięciu funduszy spadła o 7,58 mln zł (1,9%) do 388,8 mln zł. W pierwszy dwóch miesiącach bieżącego roku ich aktywa wzrosły o 1,46 mln zł (0,4%), podczas gdy w analogicznym okresie 2017 roku zwiększyły się aż o 69,44 mln zł (23,1%).

Spadku WAN doświadczyło w lutym sześć funduszy, w tym zdecydowanie największy odnotował subfundusz Quercus lev (o 20,8 mln zł – największy spadek od listopada 2015 r.). Kilkumilionowe spadki wartości aktywów stały się także udziałem funduszu Ipopema m-Indeks FIO (o 3,7 mln zł ) i Quercus Gold (o 2,8 mln zł). Spośród trzech funduszy, których aktywa wzrosły, liderami okazały się subfundusze Ipopema Short Equity (wzrost WAN o 12,0 mln zł) oraz Quercus short (wzrost WAN o 6,3 mln zł). Aktywa tego ostatniego przekroczyły tym samym 30 mln zł i znajdują się na najwyższym poziomie od stycznia 2016 r.

Ogółem aktywa netto sześciu funduszy naśladujących indeksy krajowego rynku akcji lub indeksy pochodne tych indeksów (subfundusze Quercus lev i Quercus short zarządzane przez Quercus TFI, (sub)fundusze Ipopema m-Indeks FIO i Ipopema Short Equity zarządzane przez Ipopema TFI, subfundusz Altus Short zarządzany przez Altus TFI oraz subfundusz ING BSK Indeks WIG20 zarządzany przez Amundi TFI) zmniejszyły się w minionym miesiącu o 1,3% do 290,1 mln zł. Natomiast aktywa dwóch funduszy indeksowych odwzorowujących indeksy zagranicznych rynków akcji (subfundusze ING BSK Indeks MSCI EMU i ING BSK Indeks S&P 500 zarządzane przez Amundi TFI) spadły o 4,8% do 18,8 mln zł.

WAN subfunduszu Quercus Gold, który dąży do odwzorowywania zmian cen na rynku złota inwestycyjnego, zmniejszyły się w lutym o 2,8 mln zł (3,4%) do 79,8 mln zł.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.