Skip to main content

Aktywa funduszy indeksowych w Polsce – kwiecień 2018 r.

Po minimalnym wzroście wartości w kwietniu, aktywa funduszy indeksowych w Polsce znalazły się na poziomie najwyższym od października 2017 r., kiedy odnotowaliśmy rekordową jak dotychczas wartość aktywów w tym segmencie rynku funduszy inwestycyjnych. Według naszych obliczeń dokonanych na podstawie danych o wartości aktywów netto (WAN) funduszy inwestycyjnych w Polsce gromadzonych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, łączna wartość aktywów netto (WAN) dziewięciu funduszy indeksowych zwiększyła się w minionym miesiącu o 2,1 mln zł (0,5%) do 399,3 mln zł. W pierwszych czterech miesiącach 2018 roku aktywa funduszy indeksowych wzrosły o 11,9 mln zł (3,1%), podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku roku zwiększyły się o 88,6 mln zł (29,5%).

Kwietniowy wzrost aktywów to w ogromnej mierze zasługa tylko dwóch (sub)funduszy – aktywa Quercus Gold zwiększyły się o 6,0 mln zł, natomiast aktywa Quercus lev o 4,6 mln zł. Swoje aktywa w minimalnym stopniu (ok. 0,1-0,2 mln zł) powiększyły także trzy fundusze ING BSK Indeks. Z kolei największy spadek WAN stał się w kwietniu udziałem subfunduszu Quercus short (o 7,0 mln zł). Trzy pozostałe fundusze indeksowe zanotowały spadki aktywów nieprzekraczające miliona złotych.

Ogółem aktywa netto sześciu funduszy naśladujących indeksy krajowego rynku akcji lub indeksy pochodne tych indeksów (subfundusze Quercus lev i Quercus short zarządzane przez Quercus TFI, (sub)fundusze Ipopema m-Indeks FIO i Ipopema Short Equity zarządzane przez Ipopema TFI, subfundusz Altus Short zarządzany przez Altus TFI oraz subfundusz ING BSK Indeks WIG20 zarządzany przez Amundi Polska TFI) zmniejszyły się w kwietniu o 1,4% do 293,3 mln zł. Natomiast aktywa dwóch funduszy indeksowych odwzorowujących indeksy zagranicznych rynków akcji (subfundusze ING BSK Indeks MSCI EMU i ING BSK Indeks S&P 500 zarządzane przez Amundi Polska TFI) wzrosły o 1,8% do 18,1 mln zł.

Dla subfunduszu Quercus Gold, który dąży do odwzorowywania zmian cen na rynku złota inwestycyjnego, kwiecień był najbardziej udanym miesiącem nie tylko w tym roku, ale od lipca 2017 r. Jego aktywa netto zwiększyły się bowiem aż o 6,0 mln zł (7,4%) do rekordowego poziomu 87,9 mln zł.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.