Skip to main content

Aktywa funduszy indeksowych w Polsce – czerwiec 2018 r.

W czerwcu aktywa funduszy indeksowych w Polsce zmniejszyły się o 22,1 mln zł – to największych spadek od kwietnia 2016 r. Spośród 11 funduszy należących do tej kategorii aż 9 zarządzało w końcu czerwca aktywami niższymi niż miesiąc wcześniej. Według obliczeń dokonanych na podstawie danych o wartości aktywów netto (WAN) funduszy inwestycyjnych w Polsce gromadzonych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, łączna WAN funduszy indeksowych wyniosła na koniec czerwca 560,9 mln zł. W pierwszym półroczu 2018 roku aktywa tej grupy funduszy zwiększyły się o 173,6 mln zł (44,8%) (głównie jednak na skutek uruchomienia w maju dwóch nowych funduszy indeksowych PZU), podczas gdy w tym samym okresie ubiegłego roku wzrosły o 97,9 mln zł (32,6%).

Największy spadek WAN – ponad 5 mln zł – stał się w czerwcu udziałem funduszy Ipopema short equity (o 6,1 mln zł), Ipopema m-Indeks FIO (o 5,3 mln zł) oraz Quercus lev (o 5,1 mln zł). W przypadku funduszu Ipopema m-Indeks FIO jego aktywa spadły poniżej poziomu 20 mln zł (19,7 mln zł), co po raz ostatni zdarzyło się blisko dwa lata temu (w lipcu 2016 r.). Natomiast jedynymi funduszami indeksowymi, które zdołały w minionym miesiącu powiększyć wartość zarządzanych aktywów, były Altus short (o 1,0 mln zł) i ING BSK Indeks S&P 500 (o 0,2 mln zł).

Ogółem aktywa netto siedmiu funduszy naśladujących indeksy krajowego rynku akcji lub indeksy pochodne tych indeksów (subfundusze Quercus lev i Quercus short zarządzane przez Quercus TFI, (sub)fundusze Ipopema m-Indeks FIO i Ipopema Short Equity zarządzane przez Ipopema TFI, subfundusz Altus Short zarządzany przez Altus TFI, subfundusz ING BSK Indeks WIG20 zarządzany przez Amundi Polska TFI oraz subfundusz PZU iPuls Akcje Polskie zarządzany przez TFI PZU) wyniosły w końcu czerwca 356,8 mln zł (spadek o 5,2% w stosunku do maja). Z kolei aktywa trzech funduszy indeksowych odwzorowujących indeksy zagranicznych rynków akcji (subfundusze ING BSK Indeks MSCI EMU i ING BSK Indeks S&P 500 zarządzane przez Amundi Polska TFI oraz subfundusz PZU iPuls Akcje Rynków Rozwiniętych zarządzany przez TFI PZU) zmniejszyły się w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,5% do 119,7 mln zł.

Dążący do odwzorowywania zmian cen na rynku złota inwestycyjnego subfundusz Quercus Gold zanotował w czerwcu spadek wartości aktywów o 2,1 mln zł (2,5%) do 84,5 mln zł.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.