Skip to main content

Aktywa funduszy indeksowych w marcu na niewielkim minusie

Według naszych obliczeń, na podstawie danych o wartości aktywów netto (WAN) funduszy inwestycyjnych gromadzonych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA), w marcu 2014 r. aktywa sześciu funduszy indeksowych działających na polskim rynku zmalały o 10,2 mln zł (4,3%) do 227,4 mln zł. W pierwszym kwartale bieżącego roku aktywa tej grupy funduszy inwestycyjnych zwiększyły się jednak o 22,0 mln zł (10,7%), podczas gdy w analogicznym okresie 2013 r. aktywa funduszy indeksowych zmniejszyły się o 8,6 mln zł (5,3%).

Aktywa pięciu funduszy indeksowych odwzorowujących indeksy krajowego rynku akcji lub indeksy pochodne tych indeksów (subfundusze Quercus lev i Quercus short zarządzane przez Quercus TFI, (sub)fundusze Ipopema m-Indeks FIO i Ipopema Short Equity zarządzane przez Ipopema TFI oraz subfundusz Altus Short zarządzany przez Altus TFI) zmniejszyły się w minionym miesiącu o 6,9% do 216,5 mln zł. Głównym „winowajcą” okazał się subfundusz Quercus lev naśladujący wyniki indeksu WIG20 lev, którego aktywa – przede wszystkim na skutek pogorszenia się koniunktury na krajowym rynku akcji – spadły aż o 30,5 mln zł do 156,0 mln zł (wartość jego jednostki uczestnictwa spadła w marcu o 6,3%). Wzrost aktywów odnotowały natomiast fundusze odwzorowujące indeks WIG20 short. Największy stał się udziałem Quercus short (o 10,9 mln zł); jego jednostka zwyżkowała o 2,1%.

Aktywa subfunduszu Quercus Gold – funduszu towarowego o charakterze indeksowym (odwzorowuje zmiany cen na rynku złota inwestycyjnego) – zwiększyły się w marcu ponad dwukrotnie (o 113,4% – 5,75 mln zł) do 10,8 mln zł. Wartość jego jednostki uczestnictwa spadła w minionym miesiącu o 3,3%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.