Skip to main content

Aktywa funduszy indeksowych tuż ponad poziomem 200 mln zł

Według naszych obliczeń, dokonanych na podstawie danych o wartości aktywów netto (WAN) funduszy inwestycyjnych zgromadzonych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, w sierpniu WAN ośmiu funduszy zmniejszyła się w porównaniu z poprzednim miesiącem o 9,6 mln zł (4,5%) do 202,6 mln zł. W okresie pierwszych ośmiu miesięcy 2015 roku aktywa tej kategorii funduszy inwestycyjnych zwiększyły się o 11,3 mln zł (5,9%), podczas gdy w tym samym okresie ubiegłego roku zmniejszyły się o 11,0 mln zł (5,4%).

W sierpniu największy wzrost aktywów zanotowały subfundusze Quercus short (o 2,85 mln zł do 17,1 mln zł – najwięcej od października 2014 r.) oraz Altus short (o 1,91 mln zł do 3,2 mln zł – najwięcej od stycznia br.). Największy spadek aktywów dotknął (sub)fundusze Quercus lev (o 11,55 mln zł do 120,3 mln zł) i Ipopema m-Indeks FIO (o 4,94 mln zł do 37,7 mln zł). Ogółem WAN siedmiu funduszy indeksowych odwzorowujących indeksy krajowego rynku akcji lub indeksy pochodne tych indeksów (subfundusze Quercus lev i Quercus short zarządzane przez Quercus TFI, (sub)fundusze Ipopema m-Indeks FIO, Ipopema m-Indeks i Ipopema Short Equity zarządzane przez Ipopema TFI, subfundusz Altus Short zarządzany przez Altus TFI oraz subfundusz UniBessa zarządzany przez Union Investment TFI) zmniejszyła się w minionym miesiącu o 5,4% do 187,3 mln zł.

Aktywa subfunduszu Quercus Gold mającego na celu odwzorowywanie zmian cen na rynku złota inwestycyjnego wzrosły w sierpniu o 1,04 mln zł (7,3%) do 15,35 mln zł.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.