Skip to main content

Aktywa funduszy indeksowych spadły w marcu o 4,6%

Pogorszenie koniunktury na GPW w Warszawie w marcu sprawiło, iż fundusze indeksowe zanotowały w ubiegłym miesiącu spadek wartości zarządzanych aktywów. Według danych o wartości aktywów poszczególnych funduszy gromadzonych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) aktywa 11 funduszy o charakterze indeksowym zmalały w ubiegłym miesiącu o 7,4 mln zł (4,6%) do 152,71 mln zł. W pierwszym kwartale 2013 r. aktywa tej grupy funduszy zmniejszyły się o 8,62 mln zł, czyli o 5,3%.

Według danych IZFiA wartość środków finansowych ulokowanych w pięciu funduszach indeksowych odwzorowujących indeksy krajowego rynku akcji lub indeksy pochodne tych indeksów (subfundusze Quercus lev i Quercus short zarządzane przez Quercus TFI, (sub)fundusze Ipopema m-Indeks FIO i Ipopema Short Equity zarządzane przez Ipopema TFI i subfundusz Altus Short zarządzany przez Altus TFI) zmniejszyła się w marcu o 4,9% do 144,01 mln zł. Natomiast aktywa sześciu towarowych subfunduszy indeksowych zarządzanych przez Quercus TFI (Quercus Gold lev, Quercus Gold short, Quercus Oil lev, Quercus Oil short, Quercus Wheat lev i Quercus Wheat short) wzrosły w minionym miesiącu o 0,02 mln zł (0,2%) do 8,70 mln zł.

Spośród akcyjnych i pochodnych akcyjnych funduszy indeksowych w marcu najbardziej wzrosła wartość aktywów netto funduszu Ipopema m-Indeks FIO naśladującego wyniki indeksu mWIG40 – o 1,90 mln zł do 17,69 mln zł (jego jednostka uczestnictwa zyskała na wartości w minionym miesiącu 0,4%). Niewielkie wzrosty aktywów odnotował także subfundusz Altus short. Aktywa pozostałych funduszy indeksowych należących do tej kategorii zmniejszyły się. W największym stopniu dotyczyło to największego w tej grupie podmiotu – subfunduszu Quercus lev, który odwzorowuje wyniki indeksu WIG20 lev (o 8,83 mln zł do 98,34 mln zł); wartość jego jednostki uczestnictwa spadła o 7,7%.

Wśród towarowych funduszy indeksowych zarządzanych przez Quercus TFI wzrost aktywów zanotowały trzy subfundusze (największy – Quercus Oil short – o 0,22 mln zł). Również trzy subfundusze odnotowały spadek wartości zarządzanych aktywów (największy Quercus Wheat lev – o 0,27 mln zł). Największymi aktywami w tym gronie zarządza subfundusz Quercus Wheat lev (3,65 mln zł), natomiast najmniejszymi Quercus Gold short (0,11 mln zł). Spośród towarowych funduszy indeksowych najwyższą stopę zwrotu wypracował w marcu Quercus Oil lev (11,7%), natomiast największą stratę poniósł Quercus Wheat lev (-7,1%).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.