Skip to main content

Aktywa funduszy indeksowych spadły o 20 mln zł

Po wyraźnym wzroście wartości aktywów funduszy indeksowych w kwietniu, w maju tendencja w tym segmencie rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce się odwróciła. Według naszych obliczeń, dokonanych na podstawie danych o wartości aktywów netto (WAN) funduszy inwestycyjnych zgromadzonych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, w minionym miesiącu WAN tej grupy funduszy zmniejszyła się o blisko 20 mln zł (19,9 mln zł) (8,6%) do 211,4 mln zł. W pierwszych pięciu miesiącach 2015 r. aktywa funduszy indeksowych zwiększyły się o 20,1 mln zł (10,5%), podczas gdy w tym samym okresie 2014 roku odnotowano spadek o 0,5 mln zł (0,3%).

Podobnie jak przed miesiącem, istotna zmiana wartości aktywów funduszy indeksowych w maju była w dużej mierze rezultatem spadku WAN subfunduszu Quercus lev odwzorowującego wyniki indeksu WIG20 lev – jego aktywa zmniejszyły się bowiem o 24,3 mln zł. Na uwagę zasługuje natomiast kolejny wzrost aktywów funduszu Ipopema m-Indeks FIO (o 2,2 mln zł do 42,8 mln zł) oraz wyraźny wzrost aktywów funduszu Altus short (o 1,1 mln zł do 1,9 mln zł). Ogółem WAN siedmiu funduszy indeksowych odwzorowujących indeksy krajowego rynku akcji lub indeksy pochodne tych indeksów (subfundusze Quercus lev i Quercus short zarządzane przez Quercus TFI, (sub)fundusze Ipopema m-Indeks FIO, Ipopema m-Indeks i Ipopema Short Equity zarządzane przez Ipopema TFI, subfundusz Altus Short zarządzany przez Altus TFI oraz subfundusz UniBessa zarządzany przez Union Investment TFI) wyniosła na koniec maja 194,8 mln zł (spadek o 9,3% w stosunku do kwietnia).

Subfundusz Quercus Gold, którego celem inwestycyjnym jest odwzorowywanie zmian cen na rynku złota inwestycyjnego, zanotował w maju nieznaczny wzrost wartości zarządzanych aktywów – o 0,24 mln zł (1,4%) do 16,60 mln zł.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.