Skip to main content

Aktywa funduszy indeksowych przekroczyły w październiku 200 mln zł

Po czwartym z kolei miesiącu, w którym miał miejsce wzrost wartości aktywów funduszy indeksowych w Polsce, suma środków ulokowanych w tego rodzaju instrumentach przekroczyła po raz pierwszy w historii poziom 200 mln zł. Według naszych obliczeń (na podstawie danych o wartości aktywów poszczególnych funduszy gromadzonych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA)) aktywa 8 funduszy o charakterze indeksowym zwiększyły się w minionym miesiącu o 28,1 mln zł (to największy wzrost w 2013 r.), czyli o 14,3% do 223,9 mln zł. Od początku 2013 r. aktywa tej grupy funduszy zwiększyły się o 62,6 mln zł (38,8%), podczas gdy w tym samym okresie ubiegłego roku wzrost aktywów wyniósł 42,8 mln zł (43,7%).

Wartość środków finansowych ulokowanych w pięciu funduszach indeksowych odwzorowujących indeksy krajowego rynku akcji lub indeksy pochodne tych indeksów (subfundusze Quercus lev i Quercus short zarządzane przez Quercus TFI, (sub)fundusze Ipopema m-Indeks FIO i Ipopema Short Equity zarządzane przez Ipopema TFI i subfundusz Altus Short zarządzany przez Altus TFI) zwiększyła się w październiku o 15,1% do 218,5 mln zł. Spośród nich największy wzrost aktywów stał się udziałem subfunduszu Quercus lev naśladującego wyniki indeksu WIG20 lev – o 19,9 mln zł do 163,8 mln zł (jego jednostka uczestnictwa zyskała na wartości w minionym miesiącu 13,0%). Jednym podmiotem w tym gronie, który odnotował spadek wartości zarządzanych aktywów (o 0,5 mln zł do 14,9 mln zł), okazał się subfundusz Quercus short odwzorowujący wyniki indeksu WIG20 short; wartość jego jednostki uczestnictwa zmniejszyła się w minionym miesiącu o 6,5%.

Aktywa trzech towarowych produktów indeksowych Quercusa (Quercus Gold, Quercus Oil short i Quercus Wheat lev) wyniosły na koniec października 5,37 mln zł – to o 0,58 mln zł (9,7%) mniej niż miesiąc wcześniej. Pierwszy z ww. subfunduszy został w dniu 31 października przekształcony z subfunduszu Quercus Gold lev i obecnie nie stosuje dźwigni – jego celem inwestycyjnym jest teraz odwzorowanie zmian cen na rynku złota inwestycyjnego. Z grona ww. podmiotów spadek aktywów zanotowały Quercus Wheat lev (o 435 tys. zł) i Quercus Oil short (o 339 tys. zł), zaś wzrost aktywów stał się udziałem Quercus Gold (o 197 tys. zł). Największymi aktywami wśród towarowych subfunduszy indeksowych zarządza Quercus Oil short (2,87 mln zł). Najwyższą stopę zwrotu wypracował w październiku Quercus Oil short (5,1%), natomiast największą stratę poniósł Quercus Wheat lev (-4,2%).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.