Skip to main content

Aktywa funduszy ETF w Polsce – wrzesień 2019 r.

We wrześniu 2019 r. wartość aktywów netto (WAN) funduszy ETF notowanych na GPW w Warszawie, dla których warszawski parkiet jest pierwszym miejscem notowań (primary listing), wzrosła aż o 48,7 mln zł (32,7%) do 197,65 mln zł. To najwyższy poziom aktywów funduszy ETF w Polsce od połowy 2011 roku! Od początku 2019 roku aktywa tej kategorii funduszy zwiększyły się o 55,65 mln zł (39,2%), podczas gdy w tym samym okresie 2018 roku spadły o 23,61 mln zł (14,7%).

Największy wpływ na wzrost aktywów miał uruchomiony w sierpniu fundusz Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ, którego WAN zwiększyła się w minionym miesiącu z niecałych 5 mln zł do 48,6 mln zł. Jest on obecnie drugim co do wielkości ETF-em w Polsce. Wzrosły również aktywa dwóch pozostałych ETF-ów: funduszu Lyxor WIG20 UCITS ETF – Acc o 4,1 mln zł (3,4%) do 125,0 mln zł oraz funduszu Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ o 1,0 mln zł (4,1%) do 24,0 mln zł.

Zmiany wartości aktywów netto funduszy ETF w Polsce w ostatnich 12 miesiącach prezentuje poniższy wykres.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.