Skip to main content

Aktywa i napływ netto kapitału do funduszy ETF w Polsce – marzec 2022 r.

Poprawa nastrojów na rynkach akcji w marcu, po pierwszym szoku wywołanym rosyjską agresją na Ukrainę w końcu lutego, skutkowała zarówno wzrostami większości krajowych i zagranicznych indeksów akcyjnych, jak też rekordowym w ostatnich 12 miesiącach napływem netto kapitału do funduszy ETF, dla których GPW w Warszawie jest pierwszym miejscem notowań (primary listing). W rezultacie, według naszych obliczeń, wartość aktywów netto (WAN) dziewięciu funduszy ETF zwiększyła się w marcu aż o 50,9 mln zł (17,6%) do 339,7 mln zł. To najwyższy poziom aktywów na krajowym rynku ETF-ów od kwietnia 2021 r., czyli od likwidacji funduszu Lyxora odwzorowującego wyniki indeksu WIG20. Przede wszystkim warto jednak podkreślić, iż marcowy wzrost aktywów był najwyższym w historii. Dotychczas prym pod tym względem wiódł wrzesień 2019 roku, kiedy to wtedy WAN ETF-ów zwiększyła się o 48,7 mln zł (pomijam w tej analizie wrzesień 2010 r. – wówczas aktywa funduszu Lyxor WIG20 ETF wzrosły o blisko 202 mln zł – jednak był to tzw. seed capital wniesiony do funduszu przez spółkę zarządzającą). W pierwszym kwartale 2022 roku WAN funduszy ETF zwiększyła się o 24,9 mln zł (7,9%), podczas gdy w analogicznym okresie 2021 r. wzrosła o 36,3 mln zł (9,9%).

Co ciekawe, w marcu wzrosły aktywa netto wszystkich 9 ETF-ów. Największy w ujęciu nominalnym wzrost odnotowały fundusze Beta ETF mWIG40TR (o 18,7 mln zł), Beta ETF sWIG80TR (o 10,6 mln zł) oraz Beta ETF WIG20TR (o 9,3 mln zł). Aż 6 funduszy zanotowało w końcu marca rekordowy poziom aktywów: Beta ETF WIG20short (26,3 mln zł), Beta ETF WIG20lev (15,1 mln zł), Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged (13,8 mln zł), Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged (7,2 mln zł), Beta ETF sWIG80TR (18,9 mln zł) oraz Beta ETF TBSP (10,8 mln zł).

Zmiany wartości aktywów netto funduszy ETF w Polsce w ostatnich 12 miesiącach prezentuje poniższy wykres.

W marcu 2022 r. do dziewięciu funduszy Beta ETF napłynęło netto 34,1 mln zł, czyli o 19,5 mln zł (134%) więcej niż w lutym. Był to najlepszy miesiąc pod tym względem w ostatnich 12 miesiącach.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.