Skip to main content

Aktywa funduszy ETF w Polsce – maj 2020 r.

Podobnie jak w kwietniu, także i w maju wzrosty cen akcji na GPW w Warszawie oraz napływ nowego kapitału do niemal wszystkich ETF-ów notowanych na warszawskiej giełdzie spowodowały wyraźny wzrost łącznej wartości aktywów zgromadzonych w tych instrumentach finansowych. Według naszych obliczeń, w minionym miesiącu wartość aktywów netto (WAN) pięciu funduszy ETF notowanych na GPW w Warszawie, dla których warszawski parkiet jest pierwszym miejscem notowań (primary listing), zwiększyła się o 26,8 mln zł (9,5%) przekraczając po raz pierwszy w historii poziom 300 mln zł (309,6 mln zł). W pierwszych pięciu miesiącach bieżącego roku, mimo gwałtownych spadków kursów akcji w końcu lutego i marcu, WAN ETF-ów wzrosła już o 75,2 mln zł (32,1%), podczas gdy w analogicznym okresie 2019 roku zmniejszyła się o 1,7 mln zł (-1,2%).

W maju wzrosły aktywa netto wszystkich pięciu ETF-ów. Najbardziej zwiększyły się aktywa funduszy Beta ETF mWIG40TR (o 9,2 mln zł) i Lyxor WIG20 UCITS ETF (o 7,9 mln zł). W ujęciu procentowym w największym stopniu zwiększyły się aktywa funduszu Beta ETF WIG20short (o 65,4%).

Zmiany wartości aktywów netto funduszy ETF w Polsce w ostatnich 12 miesiącach prezentuje poniższy wykres.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.