Skip to main content

Aktywa funduszy ETF w Polsce – luty 2020 r.

W lutym 2020 r. wartość aktywów netto (WAN) pięciu funduszy ETF notowanych na GPW w Warszawie, dla których warszawski parkiet jest pierwszym miejscem notowań (primary listing), zmniejszyła się o 11,3 mln zł (4,5%), czyli najwięcej od września 2018 r. Na koniec miesiąca łączna WAN tych funduszy wyniosła 237,7 mln zł. W pierwszych dwóch miesiącach tego roku aktywa ETF-ów spadły o 9,6 mln zł (3,8%), podczas gdy w tym samym okresie 2019 r. wzrosły o 1,4 mln zł (1,0%).

W minionym miesiącu obniżyły się aktywa niemal wszystkich ETF-ów, co było głównie konsekwencją gwałtownej przeceny, jaka miała miejsce na GPW w Warszawie w ostatnim tygodniu lutego. Największe spadki WAN odnotowały fundusze Lyxor WIG20 UCITS ETF (o 4,4 mln zł) oraz Beta ETF mWIG40TR (o 3,7 mln zł). Warto podkreślić, iż spadki aktywów ETF-ów byłyby jeszcze większe gdyby nie nowe emisje tytułów uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych przeprowadzone przez niektóre fundusze (w największym stopniu dotyczyło to funduszu Lyxora). Jedynym ETF-em, którego aktywa w lutym wzrosły (o 0,9 mln zł), był Beta ETF WIG20short odwzorowujący wyniki indeksu zachowującego się przeciwnie do notowań indeksu WIG20.

Zmiany wartości aktywów netto funduszy ETF w Polsce w ostatnich 12 miesiącach prezentuje poniższy wykres.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.