Skip to main content

Aktywa i napływ kapitału do funduszy ETF w Polsce – kwiecień 2022 r.

Ponowne znaczące pogorszenie koniunktury na rynkach akcji w kwietniu znalazło odzwierciedlenie w spadku wartości aktywów netto funduszy ETF, dla których GPW w Warszawie jest pierwszym miejscem notowań (primary listing). Według naszych obliczeń, wartość aktywów netto (WAN) dziewięciu funduszy ETF zmalała w minionym miesiącu o 17,6 mln zł (5,2%) do 322,0 mln zł. To największy miesięczny spadek WAN (pomijając spadek wynikający z likwidacji funduszu Lyxora odwzorowującego wyniki indeksu WIG20 w maju ubiegłego roku) od października 2020 roku. W pierwszych czterech miesiącach 2022 roku aktywa netto funduszy ETF zwiększyły się w sumie (dzięki ich znaczącemu wzrostowi w marcu) o 7,3 mln zł (2,3%), podczas gdy w analogicznym okresie 2021 r. wzrosły o 54,7 mln zł (14,9%).

W kwietniu spadek aktywów dotknął 6 ETF-ów. Największy zanotowały fundusze Beta ETF mWIG40TR (o 13,0 mln zł) oraz Beta ETF WIG20TR (o 6,7 mln zł), co było głównie konsekwencją istotnego spadku wartości obu odwzorowywanych indeksów (odpowiednio o 4,2% i 12,9% – dla indeksu blue chipów był to najgorszy kwiecień w jego dotychczasowej historii). Wśród trzech funduszy, które zdołały zakończyć miniony miesiąc wzrostem WAN, wyróżniły się Beta ETF TBSP (+3,3 mln zł) (mimo spadku wartości indeksu polskich obligacji skarbowych aż o 3,9%) oraz Beta ETF WIG20short (+2,5 mln zł) (indeks WIG20short zwyżkował aż o 14,9%).

Zmiany wartości aktywów netto funduszy ETF w Polsce w ostatnich 12 miesiącach prezentuje poniższy wykres.

W kwietniu do funduszy ETF, dla których GPW w Warszawie jest pierwszym miejscem notowań, napłynęło netto 10,6 mln zł, czyli o 23,5 mln zł (69%) mniej niż w marcu. Od początku tego roku fundusze Beta ETF pozyskały netto 60,0 mln zł, podczas gdy w tym samym okresie 2021 roku był to wynik o niemal połowę gorszy (30,8 mln zł).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.