Skip to main content

Aktywa funduszy ETF w Polsce – grudzień 2023 r.

Wartość aktywów netto (WAN) funduszy ETF, dla których GPW w Warszawie jest pierwszym miejscem notowań (primary listing), tj. funduszy Beta ETF, wzrosła w grudniu 2023 r. o 18,0 mln zł (3,1%) do rekordowego poziomu 597,4 mln zł. Największy wartościowo wzrost WAN zanotowały w ubiegłym miesiącu ETF-y odwzorowujące indeksy krajowego rynku akcji – o 12,7 mln zł (3,3%) do 399,1 mln zł (to również najlepszy wynik w historii polskiego rynku). W całym 2023 roku aktywa netto krajowych funduszy ETF zwiększyły się o 172,3 mln zł (40,5%) (najlepszy rezultat w historii polskiego rynku), podczas gdy w 2022 roku wzrosły o 110,3 mln zł (35,1%).

Wśród dziewięciu ETF-ów wzrost aktywów w grudniu zanotowało siedem. W największym stopniu zwiększyły się aktywa funduszy Beta ETF mWIG40TR (+10,1 mln zł) i Beta ETF sWIG80TR (+7,1 mln zł). Jedynie fundusze Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged i Beta ETF WIG20lev zanotowały spadek WAN – odpowiednio o 4,8 mln zł i 1,7 mln zł. W całym 2023 roku największy wzrost wartości aktywów netto stał się udziałem funduszy Beta ETF mWIG40TR (+61,7 mln zł), Beta ETF sWIG80TR (+29,9 mln zł) i Beta ETF WIG20TR (+22,4 mln zł).

Zmiany wartości aktywów netto funduszy ETF w Polsce w ostatnich 12 miesiącach prezentuje poniższy wykres.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.