Skip to main content

Aktywa funduszy ETF w Polsce – czerwiec 2020 r.

Zwyżki cen akcji na GPW w Warszawie oraz napływ nowego kapitału do większości ETF-ów notowanych na warszawskim parkiecie przyczyniły się do wzrostu wartości aktywów tych instrumentów finansowych w czerwcu. Według naszych obliczeń, w minionym miesiącu wartość aktywów netto (WAN) pięciu funduszy ETF notowanych na GPW w Warszawie, dla których warszawski parkiet jest pierwszym miejscem notowań (primary listing), zwiększyła się o 2,7 mln zł (0,9%) do 312,3 mln zł. Był to jednak najmniejszy wzrost WAN od marca bieżącego roku. W pierwszym półroczu 2020 roku, mimo gwałtownych spadków kursów akcji w końcu lutego i marcu, WAN ETF-ów wzrosła o 77,9 mln zł (33,3%), podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku zmniejszyła się o 1,7 mln zł (-1,2%).

W czerwcu wzrosły aktywa czterech ETF-ów. Najbardziej zwiększyły się one w przypadku funduszy Beta ETF mWIG40TR (o 7,1 mln zł) i Beta ETF WIG20short (o 4,7 mln zł), co w dużej mierze było efektem nowych emisji ich certyfikatów inwestycyjnych. Znaczący spadek aktywów odnotował natomiast najstarszy w Polsce ETF – fundusz Lyxor WIG20 UCITS ETF (o 10,8 mln zł – najwięcej od września 2018 r.). Było to spowodowane wycofaniem przez inwestorów części kapitału z tego funduszu na początku czerwca.

Zmiany wartości aktywów netto funduszy ETF w Polsce w ostatnich 12 miesiącach prezentuje poniższy wykres.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.