Skip to main content

22 września pierwszy ETF zadebiutuje na GPW w Warszawie

Według informacji podanej przez emitenta (Lyxor Asset Management) subfundusz Lyxor ETF WIG20 – pierwszy w Polsce instrument finansowy typu exchange-traded fund (ETF) – zadebiutuje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 22 września.

Polska będzie 19. krajem europejskim, w którym notowane będą tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.