Skip to main content

Trzydziesty z kolei miesiąc napływu netto kapitału na europejski rynek ETF/ETP

Niezależna brytyjska firma konsultingowa i badawcza ETFGI opublikowała najnowsze informacje dotyczące europejskiego rynku funduszy ETF i instrumentów typu ETP (exchange-traded products). Według zgromadzonych przez ETFGI danych w końcu lutego 2017 r. aktywa ww. instrumentów finansowych wynosiły 620 mld USD (nowy rekordowy poziom), z czego 584 mld USD stanowiły aktywa samych ETF-ów. Na europejskich giełdach notowane są 2233 ETF-y i ETP posiadające łącznie 7025 linii notowań. Instrumenty te są oferowane przez 58 instytucji finansowych. Można je znaleźć na 25 giełdach w 21 krajach.

Luty był trzydziestym z kolei miesiącem, w którym bilans nabyć i umorzeń w tym segmencie rynku okazał się dodatni – wyniósł on 12,40 mld USD. W dwóch pierwszych miesiącach tego roku napływ netto kapitału wyniósł 24,01 mld USD (rekordowy wynik w tym okresie roku) i był ponad czterokrotnie większy niż w tym samym okresie 2016 r. (5,85 mld USD).

Najpopularniejszą kategorią ETF/ETP w lutym były instrumenty posiadające ekspozycję na rynek akcji – wpłacono do nich o 7,13 mld USD więcej niż z nich wypłacono. Od początku roku ta grupa instrumentów indeksowych pozyskała netto już 14,60 mld USD, podczas gdy w tym samym okresie 2016 r. saldo wpłat i wypłat było ujemne i wynosiło 1,39 mld USD. Fundusze ETF i instrumenty typu ETP powiązane z indeksami instrumentów o stałym dochodzie zostały w minionym miesiącu zasilone środkami finansowymi netto o wartości 2,55 mld USD. W dwóch pierwszych miesiącach bieżącego roku bilans wpłat do tych podmiotów wyniósł 4,83 mld USD wobec 3,01 mld USD w analogicznym okresie ubiegłego roku. Blisko 2 mld USD netto (dokładnie 1,97 mld USD) trafiło do towarowych ETF-ów i ETP. Przez dwa ostatnie miesiące napływ netto kapitału do towarowych produktów indeksowych notowanych na giełdach sięgnął 3,38 mld USD, niemal tyle samo ile w tym samym okresie 2016 r. (3,39 mld USD).

Największym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się w lutym ETF-y i ETP oferowane przez: BlackRock pod marką iShares (+3,89 mld USD), Lyxor Asset Management (+2,56 mld USD) i Amundi (+1,68 mld USD). Od początku roku liderami w pozyskiwaniu kapitału (netto) na europejskim rynku były dokładnie te same instytucje finansowe. Trafiło do nich – odpowiednio – 7,19 mld USD, 3,71 mld USD i 2,40 mld USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.