Skip to main content

Trzy nowe fundusze Amundi na paryskim parkiecie

W pierwszej połowie grudnia do obrotu na NYSE Euronext Paris zostały wprowadzone trzy nowe fundusze ETF Amundi – spółki będącej wspólnym przedsięwzięciem Credit Agricole i Societe Generale.

7 grudnia na parkiecie w Paryżu zadebiutowały dwa fundusze ETF wyemitowane przez Amundi Investment Solutions. Pierwszy z nich – AMUNDI ETF GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX – replikuje (w sposób syntetyczny) Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Index (indeks typu total return). Indeks ten obejmuje rządowe papiery dłużne denominowane w USD emitowane przez około 20 krajów zaliczanych do rynków wschodzących z ratingiem nie niższym niż CCC (lub odpowiadający mu rating Standard & Poor`s, Moody`s lub Fitch). Stawka rocznych kosztów (total expense ratio) w tym funduszu została ustalona na poziomie 0,30% – według Amundi jest ona znacznie niższa niż w przypadku konkurencyjnych produktów opartych na tym samym lub zbliżonym indeksie, gdzie wynosi ona średnio 0,48%. Fundusz będzie wypłacał coroczną dywidendę.

Drugi z nowych produktów to AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARKETS. To akcyjny ETF naśladujący (również przy wykorzystaniu swapów) zachowanie flagowego indeksu akcyjnego rynków wschodzących – MSCI Emerging Markets. Daje on ekspozycję na rynki akcji w około 20 państwach (z Azji, Ameryki Łacińskiej, Europy i Afryki) dzięki pokrywaniu około 85% kapitalizacji każdego z tych rynków. Stawka rocznych kosztów (total expense ratio) w tym funduszu wynosi 0,45% – jest ona również wyraźnie niższa niż w przypadku konkurencyjnych produktów innych , gdzie wynosi ona średnio 0,69%. Walutą bazową funduszu jest euro. Będzie on wypłacał coroczną dywidendę.

14 grudnia na giełdzie w Paryżu odbyło się pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa funduszu AMUNDI ETF GREEN TECH LIVING PLANET. Replikuje on w sposób syntetyczny strategiczny indeks Living Planet Green Tech Europe (typu total net return). Fundusz, denominowany w euro, daje inwestorom ekspozycję na europejskie spółki, które co najmniej 20% swojego skonsolidowanego obrotu czerpią z działalności związanej z „zielonymi technologiami” („green technology”). W dniu 23 grudnia 2010 r. w portfelu indeksu znajdowały się walory 55 takich przedsiębiorstw. Całkowite koszty w skali roku (total expense ratio) wynoszą 0,45%.

Amundi posiada obecnie w swojej ofercie 94 fundusze ETF, które dostępne są – poza Paryżem – także na parkietach w Mediolanie, Frankfurcie i Zurychu. Są one dystrybuowane przez Amundi i CA Cheuvreux. Łączna wartość aktywów zgromadzonych w tych produktach finansowych wynosiła w końcu września 2010 r. ponad 5 mld euro. Czytelnicy ETF Express przyznali w tym roku Amundi nagrodę „Best Europe Equity ETF Manager 2010”.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.