Skip to main content

Source wprowadził cztery fundusze T-ETCs na Deutsche Boerse

Spółka Source Commodity Markets wprowadziła na platformę Xetra Deutsche Boerse cztery fundusze T-ETCs (Treasury bill secured exchange-traded commodities): S&P GSCI Aluminium Source T-ETC, S&P GSCI CopperSource T-ETC, S&P GSCI Nickel Source T-ETC oraz S&P GSCI Zinc Source T-ETC. Fundusze te powiązane są z subindeksami metali podstawowych (aluminium, miedzi, niklu i cynku) indeksu S&P GSCI Total Return. Są one zabezpieczone papierami rządowymi Stanów Zjednoczonych (T-bills) oraz gotówką (w celu ograniczenia ryzyka kredytowego). Są to instrumenty typu akumulacyjnego, w których stawka opłaty za zarządzanie wynosi 0,49%. Dają one możliwość inwestorom partycypowania w wynikach kontraktów futures na ww. metale przemysłowe.

Oferta segmentu ETC na platformie Xetra obejmuje obecnie 141 exchange-traded commodities wyemitowanych przez trzy podmioty. Średnia miesięczna wartość obrotu tymi instrumentami finansowymi wynosi ok. 400 mln euro.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.