Skip to main content

Ponowny wzrost zainteresowania sektorowymi ETF-ami

W tygodniu zakończonym 16 października napływ netto środków do sektorowych ETF-ów powiązanych z subindeksami DJ STOXX 600 wyniósł 238,6 mln USD, co było najlepszym rezultatem od końca września. Według danych Barclays Global Investors najwięcej nowego kapitału netto pozyskały ETF-y powiązane z sektorem bankowym (91,6 mln USD), paliwowym (53,3 mln USD) oraz ubezpieczeniowym (27,7 mln USD). Jedynie ETF-y z trzech branż odnotowały odpływ środków – największy dotyczył funduszy powiązanych z subindeksem spółek użyteczności publicznej (-39,2 mln USD).

W okresie od 1 do 16 października najwięcej nowego kapitału przyciągnęły ETF-y odzwierciedlające koniunkturę w branżach finansowych: bankowej (93,6 mln USD) oraz ubezpieczeniowej (60,3 mln USD). Najwięcej środków odpłynęło natomiast z funduszy naśladujacych zachowanie subindeksów sektora towarów i usług przemysłowych (-27,4 mln USD) oraz chemicznego (-19,1 mln USD).

Od początku 2009 roku największym zainteresowaniem inwestorów cieszą się „bankowe” ETF-, do których napłynęło 303,2 mln USD netto. Jedynie ETF-y z trzech branż zanotowały w tym okresie ujemne saldo nabyć i odkupień – największe dotyczyło sektora handlu detalicznego (-52,6 mln USD) i usług finansowych (-28,3 mln USD).

Według danych Barclays Global Investors na dzień 16 października największe aktywa zgromadziły ETF-y powiązane z subindeksami sektora bankowego (1688,4 mln USD) i surowców podstawowych (1100,6 mln USD). Wynik ten nie stanowi zaskoczenia, jeśli spojrzymy na tegoroczne stopy zwrotu subindeksów sektorowych indeksu DJ STOXX 600. Dwa najlepsze wyniki w tym zestawieniu zajmują subindeksy z dwóch ww. branż – subindeks surowców podstawowych zyskał na wartości 90,3%, a bankowy 70,9%.

Największymi ETF-ami pod względem wartości zarządzanych aktywów (AUM) są: Lyxor ETF DJ STOXX 600 Banks (617,4 mln USD), db x-trackers DJ STOXX 600 Banks (572,8 mln USD) oraz Lyxor ETF DJ STOXX 600 Telecommunications (393,8 mln USD).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.