Skip to main content

Ponowny odpływ kapitału z sektorowych ETF-ów

W pierwszym tygodniu listopada można było zaobserowować pogłębienie zapoczątkowanej tydzień wcześniej tendencji wycofywania kapitału z sektorowych ETF-ów, które naśladują zachowanie subindeksów branżowych indeksu DJ STOXX 600. W tygodniu zakończonym 6 listopada przewaga podaży nad popytem wyniosła 143,2 mln USD i była czterokrotnie większa niż w ostatnim tygodniu października. Było to prawdopodobnie rezultatem spadków na europejskich parkietach w końcu października, ponieważ z początkiem listopada na rynek powróciły dobre nastroje, czego odzwierciedleniem były wzrosty wszystkich subindeksów (najwięcej zyskał subindeks surowców podstawowych – 6,8%, zaś najmniej – subindeks opieki zdrowotnej – 0,2%).

Według danych Barclays Global Investors (BGI) największy odpływ netto kapitału zanotowały ETF-y powiązane z sektorami: bankowym (-76,8 mln USD), ubezpieczeniowym (-56,6 mln USD) oraz towarów i usług przemysłowych (-51,8 mln USD). Na plusie zakończyły pierwszy tydzień listopada ETF-y z sześciu sektorów gospodarki europejskiej, przy czym najwięcej środków (w ujęciu netto) pozyskały ETF-y odzwierciedlające koniunkturę w branży surowców podstawowych (+79,8 mln USD) i sektorze producentów żywności i napojów (+65,7 mln USD).

Po bardzo dobrym październiku i znakomitym (zwłaszcza na tle pozostałych sektorów) początku listopada, umocniła się pozycja ETF-ów powiązanych z branżą surowców podstawowych w klasyfikacji najpopularniejszych w tym roku europejskich sektorowych ETF-ów. Od początku 2009 roku do 6 listopada pozyskały one (netto) 491,0 mln USD, wyraźnie dystansując ETF-y powiązane z sektorem ropy i gazu (315,5 mln USD) oraz bankowe ETF-y (274,9 mln USD). Nadal na największym minusie pozostają w tym roku ETF-y powiązane z sektorem handlu detalicznego (-33,8 mln USD) oraz sektorem usług finansowych (-28,3 mln USD).

Wzrost zainteresowania ETF-ami z branży surowców podstawowych oraz spadek popularności ETF-ów powiązanych z sektorem bankowym sprawił, iż systematycznie maleje różnica pomiędzy wartością aktywów zgromadzonych w tych dwóch najpopularniejszych typach sektorowych ETF-ów. Nadal liderem pozostają bankowe ETF-y z aktywami o wartości 1484 mln USD, jednak różnica między nimi a ETF-ami naśladującymi zachowanie subindeksu sektora surowców podstawowych skurczyła się do 189,4 mln USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.