Skip to main content

Pierwszy ETF na giełdzie w Sofii

27 września 2016 r. na giełdzie w Sofii (Българска фондова борса, Bulgarian Stock Exchange, BSE) zadebiutował pierwszy fundusz ETF – Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF. Fundusz został stworzony i jest zarządzany przez jedną z największych niezależnych bułgarskich firm zarządzających aktywami mającą siedzibę w Sofii – Expat Asset Management. Fundusz został dopuszczony do obrotu w segmencie funduszy ETF Głównego Rynku BSE i jest notowany pod symbolem BGX. Wartość nominalna jednego udziału (akcji) w funduszu wynosi 1 lew bułgarski (BGN). Akcje są zdematerializowane, zarejestrowane i można nimi obracać bez ograniczeń. Funkcję animatora dla funduszu pełnią lokalne firmy inwestycyjne: BenchMark Finance, Elana Trading oraz First Financial Brokerage House. Maksymalny spread pomiędzy ofertami kupna i sprzedaży wynosi 5 procent, a minimalna wartość zakupu udziałów funduszu dla inwestorów instytucjonalnych na rynku pierwotnym wynosi 2,5 tys. BGN (ok. 1,28 tys. euro).Fundusz ma za zadanie odwzorowywanie (przy użyciu fizycznej replikacji) wyników wiodącego indeksu sofijskiej giełdy, czyli indeksu blue-chipów SOFIX obliczanego od 20 października 2000 r. Jest to indeks ważony kapitalizacją spółek (z uwzględnieniem free-floatu, czyli liczby akcji w wolnym obrocie) i obejmuje 15 wyselekcjonowanych spółek z sofijskiej giełdy, które spełniają wymagane kryteria dotyczące płynności, kapitalizacji rynkowej, free-floatu i liczby akcjonariuszy. Obecnie największe udziały w portfelu tego indeksu (ponad 10%) posiadają akcje firm: Sopharma (14,9%), Advance Terrafund REIT (12,2%), Chimimport (11,0%) i Monbat (10,4%). Notowania indeksu z ostatnich 12 miesięcy przedstawia poniższy wykres.

Dla celów zarządzania płynnością fundusz może posiadać w portfelu inwestycyjnym także lokaty i rządowe papiery dłużne. Według KIID funduszu stałe wynagrodzenie za zarządzanie funduszem wynosi maksymalnie 1,00%, a pozostałe koszty operacyjne sięgają maksymalnie 1,50% – łącznie maksymalne koszty operacyjne w skali roku to zatem 2,50%.Podczas oficjalnej ceremonii rozpoczęcia notowań Vasil Golemanski, prezes sofijskiej giełdy, stwierdził: „Początek handlu pierwszym ETF-em jest ważnym kamieniem milowym dla bułgarskiego rynku kapitałowego. Czekamy na przyjęcie na giełdę innych instrumentów, takich jak produkty strukturyzowane, które będą dalej rozwijać naszą różnorodność produktową”.Expat Asset Management jest spółką będącą własnością firmy Expat Capital, która zarządza prywatnymi rachunkami inwestycyjnymi oraz trzema tradycyjnymi funduszami inwestycyjnymi (Expat Emerging Markets Stocks, Expat Global Equities oraz Expat Bonds), funduszem nieruchomości (Expat Beta REIT) oraz funduszem private equity (Expat Alpha).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.