Skip to main content

Pierwsze instrumenty finansowe ETF Securities na parkiecie w Zurychu

11 września 2012 r. na giełdzie w Zurychu (SIX Swiss Exchange) pojawiło się osiem indeksowych instrumentów finansowych wyemitowanych przez spółkę ETF Securities powiązanych z cenami towarów lub akcji spółek działających na rynku towarowym. To pierwsze produkty tego emitenta na zuryskim parkiecie. W sumie na SIX Swiss Exchange obecne są fundusze ETF 18 emitentów.

Lista funduszy ETF Securities, które zadebiutowały we wrześniu na giełdzie w Zurychu, obejmuje następujące instrumenty finansowe:

  • ETFX WNA Global Nuclear Energy Fund – replikuje wyniki indeksu WNA Nuclear Energy, który obejmuje akcje około 65 spółek działających w sektorze energetyki jądrowej (m.in. zajmujących się dostawą wyposażenia, technologii, konstrukcji, paliw oraz świadczących innego rodzaju usługi na rzecz producentów energii jądrowej. Największe udziały w aktywach funduszu w końcu września posiadały akcje firm Areva (9,4%), Toshiba (5,7%), E.ON (3,6%), Exelon (3,2%) oraz Duke Energy (3,2%). Opłata za zarządzanie (management fee) wynosi 0,65% w skali roku.

  • ETFX S-Net ITG Global Agri Business Fund – odwzorowuje wyniki indeksu S-Network ITG Global Agriculture, którego portfel grupuje ok. 30 spółek z branży rolniczej, głównie z czterech sektorów: nasiona, środki chemiczne i nawozy, wyposażenie i nawadnianie, produkty rolne oraz hodowcy zwierząt. Największe udziały w aktywach funduszu w końcu września posiadały akcje spółek Potash Corp. of Saskatchewan (9,6%), Monsanto (8,4%), Deere (7,0%) i Syngenta (6,4%). Opłata za zarządzanie (management fee) wynosi 0,65% w skali roku.

  • ETFX Dow Jones Global Select Dividend Fund – naśladuje zachowanie indeksu Dow Jones Global Select Dividend, który obejmuje czołowe spółki dywidendowe z całego świata (selekcja spółek do portfela indeksu odbywa się na podstawie rankingu uwzględniającego stopę dywidendy, ponadto brane są pod uwagę takie czynniki jak wzrost dywidendy, czy płynność; ważenie spółek w indeksie odbywa się na podstawie wielkości dywidendy). Największe udziały w aktywach funduszu w końcu września posiadały akcje spółek Cable & Wireless Communications (2,09%), Telecom Corp. of New Zealand (2,00%), RWE (1,76%) i Peab (1,71%). Opłata za zarządzanie (management fee) wynosi 0,50% w skali roku.

  • ETFX DJ-UBS All Commodities 3 Month Forward Fund – odzwierciedla wyniki indeksu DJ-UBS Commodity Index Total Return 3 Month Forward. Indeks ten obejmuje szeroko zdywersyfikowany portfel surowców i towarów. Jest to indeks typu forward, co oznacza, że jest on zaprojektowany w taki sposób, aby odzwierciedlać skład indeksu DJ-UBS CI za trzy mieisące. Jest to także rolowany indeks, który składa się z towarowych kontraktów futures, które są przedmiotem obrotu głównie na amerykańskich giełdach towarowych (jedynie kontrakty na metale przemysłowe są notowane na LME). Opłata za zarządzanie (management fee) wynosi 0,55% w skali roku.

  • ETFX DAXglobal Shipping Fund – replikuje stopę zwrotu indeksu DAXglobal Shipping, w portfelu którego znajdują się wyselekcjonowane spółki, które zajmują się głównie wodnym transportem towarowym oraz budową frachtowców. Największe udziały w aktywach funduszu w końcu września posiadały akcje spółek Mitsui Osk Lines (15,1%), A.P. Moell-M Nam (13,8%), Keppel (12,5%) i Nippon Yusen (12,4%). Opłata za zarządzanie (management fee) wynosi 0,65% w skali roku.

  • ETFX DAXglobal Gold Mining Fund – dąży do osiągnięcia stopy zwrotu zbliżonej w jak największym stopniu do stopy zwrotu indeksu DAXglobal Gold Miners. Indeks ten obejmuje czołowe światowe spółki z sektora producentów złota, które generują przynajmniej 50% swoich przychodów z wydobycia złota (kryteriami selekcji spółek do indeksu są kapitalizacja rynkowa i średni dzienny obrót w ostatnich trzech miesiącach). Największe udziały w aktywach funduszu w końcu września posiadały akcje spółek Newcrest Mining (14,2%), Barrick Gold (12,6%), Goldcorp (12,5%) i Newmont Mining (10,8%). Opłata za zarządzanie (management fee) wynosi 0,65% w skali roku.

  • ETFX DAXglobal Coal Mining Fund – odwzorowuje wyniki indeksu DAXglobal Coal. Indeks ten obejmuje czołowe światowe spółki zaangażowane w wydobycie węgla, produkcję sprzętu niezbędnego do tego rodzaju działalności oraz transportujące węgiel (kryteriami selekcji spółek do indeksu są kapitalizacja rynkowa i średni dzienny obrót w ostatnich trzech miesiącach). Największe udziały w aktywach funduszu w końcu września posiadały akcje spółek China Shenhua (11,1%), Peabody Energy (9,7%), Macarthur Coal (9,2%) i Yanzhou Coal Mining (7,7%). Opłata za zarządzanie (management fee) wynosi 0,65% w skali roku.

  • ETFX DAXglobal Alternative Energy Fund – odzwierciedla stopę zwrotu indeksu DAXglobal Alternative Energy. Portfel tego indeksu skupia akcje ok. 15 czołowych spółek z sektora energii alternatywnej, które generują minimum 50% przychodów z jednego z następujących subsektorów: gaz ziemny, energia słoneczna, energia wiatrowa, etanol i energia geotermalna/hybrydowa/akumulatory. ). Największe udziały w aktywach funduszu w końcu września posiadały akcje spółek Nextera Energy (11%), EDP-Energias Portug. (11%), BG Group (10%) i Archer-Daniels-Midld (10%). Opłata za zarządzanie (management fee) wynosi 0,65% w skali roku.

Walutą bazową wszystkich ww. funduszy ETF jest dolar amerykański (za wyjątkiem ostatniego, gdzie walutą bazową jest euro), natomiast walutą obrotu frank szwajcarski.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.