Skip to main content

Ossiam wprowadził swoje pierwsze fundusze ETF na giełdę w Zurychu

Mająca siedzibę w Paryżu spółka Ossiam (jej większościowym udziałowcem jest Natixis Global Asset Management – globalna firma zarządzająca aktywami o wartości 530 mld euro według danych z końca I kwartału 2011 r.) wprowadziła na SIX Swiss Exchange trzy pierwsze fundusze ETF.

Ossiam ETF iSTOXX Europe Minimum Variance NR to fundusz realizujący strategię minimalizacji zmienności opracowaną przez Ossiam (Ossiam Minimum Variance Strategy) opartą na doborze firm o najniższej zmienności i umiarkowanej korelacji. Jego celem jest osiąganie zmienności na poziomie co najmniej o 30% niższym niż indeksu bazowego. Fundusz replikuje (przy wykorzystywaniu swapów) iSTOXX Europe Minimum Variance Index NR. W portfelu tego indeksu znajduje się ok. 300 wyselekcjonowanych spółek z indeksu STOXX Europe 600 (obejmującego czołowe spółki europejskie z 18 państw), które cechują się najwyższą płynnością i ważone w taki sposób, aby zminimalizować zmienność całego portfela (tzw. optimal weights). Maksymalny udział akcji firm z jednego sektora w indeksie wynosi 20%, a pojedynczej spółki 4,5%. W końcu III kwartału 2011 r. w portfelu indeksu dominowały spółki brytyjskie (blisko 40%), szwajcarskie (ponad 15%) i holenderskie (ponad 10%), z takich branż jak: dobra konsumpcyjne (20,2%), opieka zdrowotna (20,1%), usługi konsumpcyjne (16,5%) i użyteczność publiczna (16,3%). Wskaźnik kosztów całkowitych funduszu (total expense ratio) wynosi 0,65% w skali roku.

Ossiam ETF US Mimimum Variance NR również wykorzystuje strategię minimalizacji zmienności, przy czym selekcja spółek obejmuje rynek amerykański. Fundusz replikuje (przy wykorzystywaniu swpaów) Ossiam US Minimum Variance Index NR. W portfelu tego indeksu znajduje się ok. 250 wyselekcjonowanych spółek z indeksu S&P 500 (obejmującego czołowe spółki amerykańskie), które cechują się najwyższą płynnością i ważone w taki sposób, aby zminimalizować zmienność całego portfela. Maksymalny udział akcji firm z jednego sektora w indeksie wynosi 20%, a pojedynczej spółki 4,5%. W końcu III kwartału 2011 r. w portfelu indeksu dominowały spółki z sektora opeki zdrowotnej (20,4%), użyteczności publicznej (20,2%) i podstawowych dóbr konsumpcyjnych (20,2%). Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) funduszu wynosi 0,65% w skali roku. Na giełdę w Zurychu zostały wprowadzone tytuły uczestnictwa kategorii EUR i USD.

Ossiam ETF STOXX Europe 600 Equal Weight NR oraz Ossiam ETF EURO STOXX 50 Equal Weight NR realizują tę samą strategię inwestycyjną – inwestują w te same akcje, które tworzą portfele indeksów (odpowiednio) STOXX EUROPE 600 i EURO STOXX 50, przy czym akcje te nie są ważone kapitalizacją rynkową (tak jak ma to miejsce w indeksach) lecz mają one równe udziały w portfelu – odpowiednio 0,1667% i 2% (replikują wersje równoważone tychże indeksów). Skutkiem tego są m.in. również inne (niż w przypadku samych indeksów) wagi poszczególnych sektorów w portfelach obu ETF-ów. Przykładowo w końcu III kwartału 2011 r. w portfelu EURO STOXX 50 Equal Weight Index NR dominowały spółki z sektora finansowego (28,3%), dóbr konsumpcyjnych (17,5%) i użyteczności publicznej (10,9%). Większy jest także stopień dywersyfikacji portfela – w ww. indeksie (o równych wagach) czołowych 15 firm odpowiada za 32% kapitalizacji, natomiast w indeksie ważonym kapitalizacją – za 51%. Wskaźniki kosztów całkowitych (total expense ratio) tych funduszy wynoszą odpowiednio 0,35% i 0,30%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.