Skip to main content

Ogromny popyt na sektorowe ETF-y

Po trzech tygodniach nieprzerwanego odpływu netto kapitału z sektorowych funduszy ETF, koniec września przyniósł radykalne odwrócenie sytuacji i ogromny wzrost zainteresowania tego typu instrumentami finansowymi. Według danych zebranych przez BlackRock w tygodniu zakończonym 1 października saldo nabyć i odkupień tytułów uczestnictwa funduszy ETF naśladujących notowania subindeksów sektorowych paneuropejskiego indeksu STOXX 600 Europe wyniosło +551,0 mln USD, co jest zdecydowanie najlepszym wynikiem w 2010 roku. Największą popularnością wśród inwestorów cieszyły się fundusze replikujące subindeksy sektora bankowego (+205,7 mln USD) (który notabene ma zdecydowanie największy udział w indeksie STOXX 600 Europe – 16,0%) oraz sektora surowców podstawowych (+202,5 mln USD). W obu przypadkach to przede wszystkim efekt napływu dużego kapitału (netto) do funduszy ETF Source – odpowiednio Dow Jones STOXX 600 Optimised Banks Source ETF (+155,5 mln USD) i Dow Jones STOXX 600 Optimised Basic Resources Source ETF (+199,4 mln USD). Najwięcej środków pieniężnych netto wypłacono natomiast z ETF-ów powiązanych z subindeksem spółek-producentów żywności i napojów (-82,9 mln USD).

Od początku bieżącego roku – według danych BlackRock – saldo wpłat i wypłat do analizowanej grupy funduszy wyniosło +278,9 mln USD. Na czele zestawienia podmiotów, które przyciągnęły w pierwszych 9 miesiącach tego roku najwięcej kapitału netto znalazły się fundusze ETF replikujące subindeksy branży medialnej (+159,5 mln USD) i sektora bankowego (+154,2 mln USD). Na drugim biegunie znalazły się fundusze starające się jak najwierniej odzwierciedlić zachowanie subindeksu grupującego przedsiębiorstwa-producentów żywności i napojów (-175,4 mln USD) oraz subindeksu branży telekomunikacyjnej (-91,4 mln USD).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.