Skip to main content

Nowy innowacyjny fundusz ETF w ofercie Source

Od 3 lutego 2011 r. w systemie Xetra na Deutsche Boerse notowane są tytuły uczestnictwa funduszu Man GLG Europe Plus Source ETF, którego emitentem jest Source Markets.

Fundusz ten replikuje indeks Man GLG Europe Plus opracowany przez Man Systematic Strategies (MSS) – grupę, która opiera się na połączeniu wiedzy GLG, AHL i Man`s Multi-Manager. Indeks ten naśladuje wyniki czołowych spółek z następujących państw europejskich: Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Irlandii, Włoch, Luksemburga, Holandii, Norwegii, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Celem indeksu jest wypracowanie wyższych stóp zwrotu niż europejski rynek akcji. Spółki znajdujące się w portfelu indeksu są notowane na rynkach regulowanych oraz mają kapitalizację nie niższą niż 50 mln euro.

Roczna opłata za zarządzanie funduszem wynosi 0,75%. Jest on zarejestrowany w Irlandii – obecnie trwa proces uzyskiwania paszportu europejskiego umożliwiającego jego dystrybucję w innych krajach Unii Europejskiej. Fundusz wyceniany i handlowany jest w euro.

Obecnie Source Markets oferuje 86 akcyjnych, dłużnych i towarowych funduszy ETF. Całkowite aktywa funduszy ETF Source w połowie lutego wynosiły 7,5 mld USD, z czego 1,1 mld USD stanowiły aktywa instrumentów finansowych z ekspozycją na rynek towarowy. W dniu 18 lutego największe aktywa zgromadziły: Gold P-ETC (880 mln USD), EURO STOXX 50 ETF (645 mln USD) i RDX ETF (551 mln USD).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.