Skip to main content

Nowe fundusze ETF Amundi na giełdach w Paryżu i Frankfurcie

W ostatnich tygodniach spółka Amundi wprowadziła swoje nowe fundusze na parkiety NYSE Euronext Paris i Deutsche Boerse.

22 lutego 2011 r. na giełdzie w Paryżu zadebiutowały dwa instrumenty wyemitowane przez Amundi Investment Solutions. AMUNDI ETF FTSE UK DIVIDEND PLUS replikuje (poprzez swapy) indeks FTSE UK DIVIDEND+ grupujący 50 brytyjskich spółek wypłacających najwyższe dywidendy (cechujących się najwyższymi współczynnikami stopy dywidendy – dividend yield). Walutą bazową i walutą obrotu funduszu jest funt brytyjski. Wskaźnik kosztów całkowitych (total earning ratio) w skali roku wynosi 0,30%. Z kolei AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX UK naśladuje zachowanie indeksu MSCI Europe ex UK (typu total net return), którego portfel obejmuje około 400 europejskich spółek (bez firm brytyjskich) – z Unii Europejskiej, Skandynawii i Szwajcarii. Walutą bazową i walutą obrotu funduszu jest euro. Wskaźnik kosztów całkowitych (total earning ratio) wynosi 0,30% w skali roku. Oba fundusze wypłacają co roku dywidendy.

15 marca w segmencie XTF na Deutsche Boerse odbyło się pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa trzech funduszy ETF Amundi. Dwa z nich to produkty akcyjne. Amundi ETF MSCI Europe Energy odwzorowuje zachowanie indeksu MSCI Europe Energy obejmującego europejskie spółki z sektora energetycznego. Wskaźnik kosztów całkowitych (total earning ratio) wynosi 0,25% w skali roku. Amundi ETF MSCI Emerging Markets I poprzez naśladowanie wyników indeksu MSCI Emerging Markets oferuje inwestorom możliwość partycypowania w wynikach inwestycyjnych 2600 spółek publicznych z 21 państw zaliczanych do rynków wschodzących. Reprezentuje on około 85% kapitalizacji tych rynków. Wskaźnik kosztów całkowitych (total earning ratio) wynosi 0,45%. Trzecim ETF-em wprowadzonym na giełdę we Frankfurcie jest Amundi ETF AAA Govt Bond EuroMTS. Jest to fundusz obligacyjny, którego celem jest replikowanie indeksu EuroMTS AAA Government. Indeks ten daje inwestorom możliwość czerpania korzyści z rynku obligacji rządowych państw strefy euro, denominowanych we wspólnej europejskiej walucie i posiadających rating AAA. Obligacje znajdujące się w portfelu indeksu muszą ponadto charakteryzować się minimalną wartością emisji w wysokości 2 mld euro oraz czasem do wykupu nie krótszym niż jeden rok. Wskaźnik kosztów całkowitych (total earning ratio) tego funduszu wynosi 0,14%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.