Skip to main content

Nowe fundusze ETF Amundi na Borsa Italiana i SIX Swiss Exchange

23 maja 2012 r. na giełdzie w Mediolanie (Borsa Italiana) na rynku ETFplus zadebiutowały dwa nowe fundusze ETF wyemitowane przez Amundi Investment Solutions.

Fundusz Amundi ETF S&P 500 EUR Hedged Daily odwzorowuje wyniki indeksu strategii S&P 500 EUR Daily Hedged Strategy. Indeks ten obejmuje akcje 500 największych amerykańskich spółek publicznych (należących do portfela indeksu S&P 500 Total Return Net Index), a jednocześnie jest skonstruowany w taki sposób, aby zabezpieczyć inwestora przed wahaniami na rynku eurodolara w skali dziennej. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) funduszu wynosi 0,28% w skali roku. Jego tytuły uczestnictwa znajdują się w obrocie również na giełdzie w Paryżu (podstawowe miejsce notowań) oraz na parkiecie we Frankfurcie.

Fundusz Amundi ETF Government Bond Highest Rated EuroMTS Investment Grade 1-3 dąży do powielenia (przy użyciu replikacji syntetycznej) stóp zwrotu indeksu EuroMTS Highest-Rated Government 1-3. Portfel tego indeksu obejmuje obligacje skarbowe minimum pięciu państw strefy euro posiadające przynajmniej dwa ratingi równe bądź ekwiwalentne ratingowi AAA (według agencji Standard & Poor`s, Moody`s i Fitch) oraz charakteryzujące się zapadalnością od roku do trzech lat. W końcu czerwca w indeksie znajdowały się 32 walory – były to głównie obligacje niemieckie i francuskie, a także holenderskie, austriackie i fińskie. Zmodyfikowane duration tych obligacji wynosiło 1,79 lat. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) funduszu wynosi 0,14% w skali roku. Fundusz ten zadebiutował również 5 czerwca 2012 r. na parkiecie w Zurychu (podstawowym miejscem notowań jego tytułów uczestnictwa jest giełda paryska).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.