Skip to main content

Niewielki odpływ kapitału z europejskich ETF/ETP we wrześniu

Jak poinformowała monitorująca światowy rynek funduszy ETF i instrumentów typu ETP (exchange-traded product) spółka ETFGI, we wrześniu 2014 r. instrumenty ETF/ETP notowane na europejskich parkietach odnotowały odpływ kapitału w wysokości 3,1 mld USD. Najwięcej pieniędzy netto wycofano z akcyjnych ETF/ETP (-1,9 mld USD); o ponad połowę mniejszy odpływ kapitału miał miejsce w przypadku towarowych ETF/ETP (-808 mln USD) i dłużnych ETF/ETP (-798 mln USD). Według Deborah Fuhr, partnera zarządzającego w ETFGI, inwestorzy redukowali swoją ekspozycję na rynek europejski z powodu niekorzystnej sytuacji geopolitycznej (wciąż napięta sytuacja na Ukrainie, referendum dotyczące niepodległości przeprowadzone w Szkocji) oraz oświadczenia szefa brytyjskiego banku centralnego (Bank of England), w którym stwierdził on, iż zbliża się moment podwyżek stóp procentowych. W konsekwencji indeks S&P 500 zniżkował we wrześniu o 1%, rynki rozwinięte straciły 4%, a rynki wschodzące 7%. Mimo generalnie niekorzystnych danych wrześniowych, niektórzy providerzy zanotowali dodatnie saldo nabyć i umorzeń ETF/ETP. Do tego grona zaliczyć należy przede wszystkim takie firmy jak Vanguard (+1,1 mld USD), Amundi (+771 mln USD), db x-trackers/ETCs (+663 mln USD), Lyxor (+582 mln USD) i UBS (439 mln USD).

W pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku saldo nabyć i umorzeń tych produktów finansowych było jednak wyraźnie dodatnie i wyniosło aż 47,4 mld USD. To rekordowy rezultat biorąc pod uwagę pierwszych dziewięć miesięcy danego roku – dotychczas największy napływ netto kapitału w analogicznym okresie rynek europejski odnotował w 2011 roku (+28,0 mld USD). Tegoroczny wynik rynku europejskiego stanowi blisko 24% łącznego napływu netto nowych środków finansowych w skali globalnej, który w okresie od stycznia do września br. wyniósł 199,0 mld USD.

W końcu września europejski rynek ETF/ETP obejmował 2081 instrumentów finansowych (6233 linii notowań) notowanych na 26 platformach obrotu i oferowanych przez 51 instytucji finansowych. Największymi dostawcami instrumentów typu ETF/ETP w Europie byli: BlackRock (fundusze ETF iShares) – 209,8 mld USD (46,0% rynku), Deutsche Bank (fundusze ETF db x-trackers, instrumenty typu ETC) – 54,4 mld USD (11,9%) i Lyxor Asset Management – 47,8 mld USD (10,5%). Łączny udział ww. instytucji finansowych w europejskim rynku wynosi zatem 68,4%, podczas gdy udział każdego z pozostałych 48 dostawców ETF/ETP nie przekracza 5%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.