Skip to main content

Minimalny odpływ kapitału z sektorowych ETF

Jak poinformował BlackRock w tygodniu zakończonym 27 listopada, saldo nabyć i umorzeń funduszy ETF replikujących subindeksy sektorowe indeksu DJ STOXX 600 było minimalnie ujemne i wyniosło (-5,0 mln USD). To kolejny odpływ kapitału z europejskich sektorowych ETF w ostatnich pięciu tygodniach – poprzednie takie zdarzenia miały miejsce w końcu października i na początku listopada.

Największy – negatywny – wpływ na wynik ostatniego tygodnia listopada miały fundusze ETF naśladujące zachowanie subindeksu surowców podstawowych (przewaga umorzeń nad nabyciami wyniosła aż 85,5 mln USD do czego przyczynił się samodzielnie Dow Jones STOXX 600 Optimised Basic Resources Source ETF) oraz fundusze ETF naśladujące zachowanie wyniki subindeksu usług zdrowotnych (ujemne saldo w wysokości 60,2 mln USD, w tym (-85,6 mln USD) zanotował Dow Jones STOXX 600 Optimised Health Care Source ETF). Z kolei największy pozytywny wpływ na ubiegłotygodniowy rezultat miały ETF odzwierciedlające koniunkturę w branży bankowej (+61,5 mln USD, w tym +85,4 mln USD netto zyskał Dow Jones STOXX 600 Optimised Banks Source ETF) i w sektorze telekomunikacyjnym (+52,8 mln USD, z czego 31,6 mln USD netto zyskał Dow Jones STOXX 600 Optimised Telecommunications Source ETF). Jak widać z powyższych danych, saldo nabyć i umorzeń sektorowych funduszy ETF w ubiegłym tygodniu było z decydującym stopniu rezultatem zmian w alokacji kapitału przez inwestorów, którzy swoje środki finansowe angażują w fundusze ETF Dow Jones STOXX 600.

Od początku listopada największym beneficjentem napływu i odpływu kapitału do i z sektorowych ETF okazały się fundusze zorientowane na sektor producentów żywności i napojów (+118,7 mln USD) oraz sektor telekomunikacyjny (+108,4 mln USD). Najwięcej środków (w ujęciu netto) straciły fundusze odwzorowujące wyniki sektora opieki zdrowotnej (-122,8 mln USD) oraz sektora budowlanego i materiałów budowlanych (-78,4 mln USD).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.