Skip to main content

Lipper podsumował rok 2009 na rynku europejskich ETF-ów

Według firmy Lipper najwyższe stopy zwrotu na rynku funduszy ETF w ubiegłym roku osiągnęły fundusze akcji – najlepszymi inwestycjami okazały się fundusze lokujące aktywa na rynkach Brazylii, Rosji i na emerging markets. Jedynie cztery akcyjne ETF-y zanotowały w 2009 roku ujemną stopę zwrotu.

W przypadku obligacyjnych ETF-ów najlepiej w minionym roku wypadły podmioty inwestujące na rynku obligacji komercyjnych, obligacji krajów zaliczanych do rynków wschodzących oraz obligacji indeksowanych wskaźnikiem inflacji. Natomiast stratami zakończyły 2009 rok fundusze obligacji denominowanych w USD oraz fundusze ETF inwestujące w długoterminowe obligacje krajów strefy euro. Ubiegłoroczne wyniki funduszy obligacji to konsekwencja wahań kursów walutowych, oczekiwań inflacyjnych oraz malejących spreadów.

Na rynku towarowym najwyższe stopy zwrotu wypracowały fundusze powiązane z cenami srebra i palladu.

Według firmy Lipper wartość aktywów paneuropejskich funduszy ETF wyniosła na koniec 2009 roku 162,49 mld euro, co było najwyższą wartością w historii. W ubiegłym roku aktywa tej grupy funduszy zwiększyły się o 47,37%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.