Skip to main content

Kontrakty futures i opcje na dwa towarowe instrumenty typu ETP wyemitowane przez ETF Securities na Eurex

Od 29 lipca 2011 r. na międzynarodowej giełdzie instrumentów pochodnych Eurex notowane są kontrakty futures i opcje na dwa flagowe towarowe instrumenty typu ETP (exchange-traded product) wyemitowane przez ETF Securities: „Physical Gold” i „Crude Oil”. ETFS Physical Gold jest jednym z największych na świecie instrumentów typu ETP – jego aktywa przekraczają 4 mld euro.

Najważniejszymi cechami nowych instrumentów pochodnych jest to, iż jeden kontrakt opiewa na 100 jednostek ETP, zaś handel nimi odbywa się w godzinach 9.00-17.30 w dolarach amerykańskich. Dostarczenie instrumentów jest planowane w postaci fizycznie istniejących certyfikatów. Opcje są typu europejskiego, z terminami wygasania aż do 60 miesięcy. Giełda Eurex oferuje możliwość zawierania transakcji tymi instrumentami w handlu sesyjnym, natomiast transakcje pakietowe mogą być rozliczane przez OTC Trade Entry.

Nowe instrumenty uzupełniły dotychczasową ofertę giełdy Eurex w zakresie handlu instrumentami pochodnymi na ETF i ETP. Obecnie w obrocie na Eurex znajdują się 3 kontrakty futures i 21 opcji, dla których instrumentami bazowymi są ETF i ETP.

Na początku września ETF Securities poinformował, iż wartość aktywów pod zarządzaniem tej spółki przekroczyła 30 mld USD (w końcu sierpnia wynosiła 31,4 mld USD). W okresie minionych 12 miesięcy aktywa te zwiększyły się aż o 52%. W końcu sierpnia 74% aktywów stanowiły środki ulokowane w instrumentach typu ETP (zabezpieczonych fizycznie) z ekspozycją na rynek metali szlachetnych. Instrumenty typu ETP wyemitowane przez ETF Securities są także najczęściej handlowanymi produktami tego typu w Europie – ich rynkowy udział wynosi 56% (inwestorzy w Europie najchętniej zawierają transakcje ETFS Physical Gold).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.