Skip to main content

Fundusze UBS z ekspozycją na brazylijski rynek akcji na giełdzie we Frankfurcie

17 sierpnia 2012 r. na Deutsche Boerse zadebiutowały dwa fundusze ETF wyemitowane przez UBS Global Asset Management oferujące inwestorom ekspozycję na rynek akcji w Brazylii. UBS (Irl) ETF plc – MSCI Brazil (USD) I-dis to instrument adresowany głównie do klientów instytucjonalnych (kategoria tytułów uczestnictwa I), natomiast UBS (Irl) ETF plc – MSCI Brazil (USD) A-dis to instrument adresowany do klientów indywidualnych (kategoria tytułów uczestnictwa A). Różnią się one jedynie kosztami uczestnictwa – w przypadku pierwszego z ww. ETF-ów wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) wynosi 0,43%, zaś w drugim 0,60%.

Oba fundusze ETF starają się jak najdokładniej odwzorowywać (przy użyciu pełnej replikacji) stopę zwrotu indeksu MSCI Brazil Net Total Return, który obejmuje ok. 80 spółek brazylijskich o dużej i średniej kapitalizacji, których łączna wartość rynkowa stanowi ok. 84% kapitalizacji tamtejszego rynku akcji. W końcu września największe udziały w indeksie posiadały spółki z branży usług finansowych (25,5%), energetycznej (20,7%), surowców i materiałów (19,0%) i podstawowych dóbr konsumpcyjnych (13,3%). Dominującymi pozycjami w indeksie były natomiast walory: Petrobras PN (10,18%), Vale (7,65%), Itau Unibanco (7,56%), Petrobras ON (7,51%), Banco Bradesco (6,75%) i Ambev (6,33%).

Fundusze wypłacają dywidendę dwa razy w roku. Są one notowane również na giełdach w Londynie i we Frankfurcie.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.