Skip to main content

Fundusze odzwierciedlające zachowanie indeksów towarowych i funduszy hedgingowych najlepszymi inwestycjami 2010 roku?

Db x-trackers – spółka Deutsche Banku działająca w segmencie exchange-traded funds – przeprowadziła badanie ankietowe na temat najlepszych inwestycji na rynku ETF-ów w tym roku. Odpowiedzi udzieliło 361 profesjonalistów zajmujących się zarządzaniem aktywami (w tym osoby zarządzające funduszami i doradcy inwestycyjni) z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Grecji, Polski, Danii i Szwajcarii.

Nieco ponad połowa respondentów (54%) była zadnia, że największy potencjał wzrostów w 2010 roku mają towarowe fundusze ETF (commodity ETFs). Pozostali (46%) uważali, że najlepszymi tegorocznymi inwestycjami okażą się fundusze ETF replikujące zachowanie indeksów funduszy hedgingowych.

64% badanych stwierdziło, że fundusze ETF wykorzystuje od 1% do 25% ich klientów, natomiast 88% respondentów spodziewa się, że zainteresowanie tymi instrumentami wzrośnie. Zdaniem szefa db x-trackers wyniki te wskazują, że instrumenty typu ETF mają obecnie olbrzymi potencjał do rozwoju.

Badanie pokazało także, że zarządzający preferują stosowanie replikacji syntetycznej (synthetic replication) (49%) niż pełnej replikacji (full replication) (44%), choć różnica pomiędzy tymi dwoma metodami odwzorowywania indeksów wykorzystywanymi w ETF-ach jest stosunkowo niewielka.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.