Skip to main content

Fundusze ETF na europejskich parkietach – styczeń 2011 r.

Według danych opublikowanych przez Europejską Federację Giełd Papierów Wartościowych (Federation of European Securities Exchanges – FESE) oraz Światową Federację Giełd Papierów Wartościowych (World Federation of Exchanges – WFE) liczba funduszy ETF w Europie zwiększyła się w styczniu o 148 do 4371. Największy przyrost liczby ETF-ów odnotowały giełdy zrzeszone w sojuszu NYSE Euronext (61) oraz giełdy londyńska i mediolańska działające w ramach London SE Group (28). Ponadto nowe fundusze pojawiły się na giełdach we Frankfurcie, Zurychu, Luksemburgu, Atenach i na giełdzie w Hiszpanii. W końcu stycznia 2011 r. najwięcej tego rodzaju instrumentów finansowych było notowanych na London SE Group (1301), Boerse Stuttgart (948), Deutsche Boerse (764) i NYSE Euronext (Europe) (621).

W stosunku do poprzedniego miesiąca aktywność inwestorów handlujących tytułami uczestnictwa funduszy ETF na europejskich parkietach wyraźnie wzrosła. Wartość obrotów tymi instrumentami na parkietach analizowanych przez FESE (bez giełd w Londynie i Mediolanie) wyniosła 38,3 mld euro (wzrost w stosunku do grudnia 2010 r. o 8,8 mld euro, czyli o 30,0%). 42,9 procent tego obrotu przypadło na parkiet we Frankfurcie (16,4 mld euro), a 32,5 procent na giełdy wchodzące w skład sojuszu NYSE Euronext (12,4 mld euro). Na GPW w Warszawie obrót wyniósł 5,3 mln euro, co pozwoliło wyprzedzić m.in. giełdy w Atenach (2,7 mln euro) i Dublinie (1,0 mln euro) lecz okazało się gorszym rezultatem od Wiednia (8,5 mln euro). Z kolei według danych WFE obrót ETF-ami na parkiecie w Londynie i Mediolanie wyniósł łącznie w styczniu 22,6 mld USD i był wyższy od grudniowego o 1,4 mld USD (6,7%).

Według danych WFE całkowita liczba transakcji tytułami uczestnictwa funduszy ETF na europejskich parkietach wyniosła w styczniu 1067,2 tys., co oznacza wzrost wobec grudnia o 203,5 tys. (23,6%). Najwięcej transakcji tymi instrumentami zawarto na London SE Group (465,0 tys.), na NYSE Euronext (215,5 tys.) i na Deutsche Boerse (204,8 tys.). Najwyższa przeciętna wartość transakcji miała miejsce na parkietach we Frankfurcie (109,9 tys. USD) i w Zurychu (101,9 tys.).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.