Skip to main content

Fundusz z ekspozycją na Dow Jones – UBS Commodity Index na parkiecie w Londynie

18 marca na London Stock Exchange (LSE) miało miejsce pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa funduszu ETFX DJ-UBS All Commodities Forward 3 Month Fund. To pierwszy na świecie ETF oparty na indeksie Dow Jones – UBS Commodity 3 Month Forward (SM) Index (DJ-UBSCI F3SM). Fundusz zapewnia inwestorom prostą i bezpośrednią ekspozycję na zdywersyfikowany koszyk 19 towarów. Największy udział w koszyku indeksu mają (dane za styczeń br.) surowce energetyczne (33%), towary rolne (30%), metale szlachetne (19%) oraz metale przemysłowe (12%).

Replikowany przez fundusz DJ-UBSCI F3SM Index jest indeksem typu forward, co oznacza, że został on zaprojektowany w taki sposób, aby odzwierciedlać skład indeksu Dow Jones – UBS Commodity Index na trzy miesiące naprzód. Jest to tzw. „rolling index”, który obejmuje kontrakty futures na towary i surowce istniejące w fizycznej postaci. W przeważającej części są to kontrakty będące przedmiotem obrotu na amerykańskich giełdach (wyjątek stanowią kontrakty na aluminium, ołów, cynk, cynę i nikiel, które są przedmiotem obrotu na London Metal Exchange). W ciągu minionych 10 lat (od końca 1999 r. do końca 2009 r.) stopa zwrotu indeksu wyniosła 263%.

Fundusz jest zgodny z dyrektywą UCITS III. Jego całkowite koszty (total expense ratio) wynoszą 0,55%.

Nowy fundusz jest częścią utworzonej przez ETF Securities (promotor funduszu) platformy ETF Exchange (Europe) – pierwszej na świecie platformy funduszy ETF trzeciej generacji wspieranej przez Bank of America Merrill Lynch, Barclays Capital, Citi i Rabobank International. ETF Securities obecnie ma w swojej ofercie ponad 170 exchange-traded products (ETPs) o łącznych aktywach przekraczających 17 mld USD (stan na koniec 2009 r.).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.