Skip to main content

Fundusz ETF z ekspozycją na amerykańskie banki i spółki sektora finansowego w ofercie Lyxora

Lyxor Asset Management wprowadził na giełdy w Londynie (debiut – 6 lipca 2018 r.) i w Mediolanie (debiut – 13 lipca 2018 r.) nowy akcyjny sektorowy fundusz ETF – Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF – Acc. Jego celem jest jak najdokładniejsze naśladowanie – przy użyciu replikacji syntetycznej (swapowej) – wyników inwestycyjnych indeksu S&P 500 Capped 35/20 Banks and Diversified Financials Select Index (Net Total Return). W skład jego portfela wchodzą wybrane spółki należące do indeksu S&P 500 reprezentujące następujące subsektory: banki regionalne, zdywersyfikowane banki, bankowość inwestycyjna i działalność brokerska, finanse konsumenckie oraz zarządzanie aktywami i banki powiernicze. W celu zapewnienia odpowiedniej dywersyfikacji portfela indeksu, żaden z jego uczestników nie może mieć więcej niż 33-proc. udziału w indeksie, zaś wagi pozostałych spółek nie mogą przekraczać 19 procent. Największe udziały w indeksie posiadają: JPMorgan & Chase (18%), Bank of America (13%), Wells Fargo (12%) i Citigroup (8%). Ogółem indeks grupuje 36 uczestników. Walutą indeksu jest dolar amerykański.

Fundusz reinwestuje wszystkie uzyskiwane dochody (nie wypłaca dywidend). Walutą bazową funduszu jest dolar amerykański, natomiast jego tytuły uczestnictwa są notowane na London Stock Exchange także w dolarach amerykańskich, a na Borsa Italiana w euro. Fundusz nie stosuje pożyczek papierów wartościowych. Wskaźnik kosztów całkowitych funduszu (total expense ratio – TER) w skali roku wynosi 0,20%. Funkcję market makera dla funduszu pełnią Flow Traders i Société Générale.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.