Skip to main content

Fundusz ETF Troika Dialog z ekspozycją na rynek rosyjski

Spółka Troika Dialog Asset Management wprowadzi w dniu jutrzejszym (12 sierpnia) na giełdę RTS swój pierwszy fundusz indeksowy – Troika Dialog – Index RTS Standard. Fundusz ten naśladuje zachowanie indeksu RTS Standard – to pierwszy taki przypadek na rosyjskim rynku instytucji wspólnego inwestowania. Żaden z dotychczas funkcjonujących funduszy ETF oferowanych przez globalne banki nie replikuje lokalnych indeksów takich jak RTS czy MICEX.

RTS Standard to indeks obejmujący akcje 15 najbardziej płynnych i największych (pod względem kapitalizacji) przedsiębiorstw rosyjskich, w tym m.in. Gazprom, Sberbank, czy Łukoil. Market makerem funduszu jest Troika Dialog Investment Company – jego celem jest uzyskanie spreadu pomiędzy ofertami kupna i sprzedaży w wysokości 5-10 punktów bazowych. Firma zarządzająca funduszem zamierza utrzymywać jego tracking error na poziomie nie przekraczającym 0,5% w skali roku. Według Troika Dialog wyniki innych funduszy indeksowych w Rosji różnią się od benchmarku o 3,5%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.