Skip to main content

Fundusz ETF replikujący wyniki niemieckich obligacji rządowych w ofercie PIMCO Source

25 czerwca 2012 r. na Deutsche Boerse (Xetra) rozpoczął się obrót tytułami uczestnictwa funduszu PIMCO German Government Bond Index Source ETF – kolejnego produktu indeksowego w ofercie spółek PIMCO (jednej z czołowych firm zarządzających aktywami na świecie (ponad 1,7 bln USD aktywów), specjalizującej się zwłaszcza w instrumentach posiadających ekspozycję na rynek papierów dłużnych) i Source (firmy dostarczającej na rynek europejski różnorodne (bardzo często innowacyjne) instrumenty typu exchange-traded products (ETPs)).

Fundusz ten ma za zadanie odwzorowywanie wyników indeksu Markit iBoxx € Germany Index (poprzez replikację fizyczną) dającego ekspozycję na rynek niemieckich papierów rządowych (German Bunds), którego wartość wynosi ok. 1,1 bln euro. Fundusz inwestuje w obligacje denominowane w euro charakteryzujące się tym, iż pozostały okres do ich zapadalności nie może być mniejszy niż rok, a wartość emisji musi wynosić co najmniej 2 mld euro. W końcu lipca w portfelu funduszu znajdowało się 19 obligacji, których efektywne duration wynosiło 6,79 lat, a efektywna stopa zwrotu (effective yield) 2,14%.

Walutą funduszu i walutą obrotu PIMCO German Government Bond Index Source ETF jest euro. Opłata za zarządzanie wynosi 0,15% w skali roku. Fundusz deklaruje wypłatę dywidend co miesiąc. Jest zarejestrowany w Irlandii. To siódmy produkt indeksowy wprowadzony na europejski rynek przez obie firmy.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.