Skip to main content

Europejskie ETF-y i ETP pozyskały netto już niemal tyle samo nowych aktywów co w całym 2014 roku

Jak poinformowała spółka ETFGI w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2015 r. notowane na europejskich parkietach fundusze ETF i instrumenty typu ETP (exchange-traded product) zgromadziły w sumie rekordowe 61,6 mld nowego kapitału netto, czyli niemal tyle samo ile w całym 2014 roku (61,8 mld USD). Blisko 60 proc. tej sumy zasiliło akcyjne ETF-y i ETP (+36,1 mld USD), a za prawie 1/3 (+20,2 mld USD) odpowiadały dłużne ETF-y i ETP. Znikomy udział w napływie netto środków finansowych posiadały instrumenty posiadające ekspozycję na rynek towarowy (+811 mln USD).

Choć wrześniowe dane nie były tak korzystne jak w poprzednich miesiącach (+2,0 mld USD), głównie z uwagi na poważne turbulencje na europejskich parkietach, warto podkreślić, iż minionym miesiąc był dwunastym z kolei, w którym odnotowano dodatni napływ netto aktywów do ETF i ETP w Europie. Mimo istotnych wahań na rynkach akcji, to właśnie instrumenty powiązane z tym segmentem rynku kapitałowego cieszyły się największym zainteresowaniem inwestorów (+1,3 mld USD). Do dłużnych ETF i ETP trafiło we wrześniu 456 mln USD nowego kapitału netto, natomiast z towarowych produktów indeksowych notowanych na giełdach Starego Kontynentu odpłynęło netto 274 mln USD.

Najskuteczniejszymi podmiotami w pozyskiwaniu nowych aktywów netto do swoich produktów indeksowych okazały się w ubiegłym miesiącu spółki BlackRock (fundusze ETF iShares) – 795 mln USD, UBS – 621 mln USD i Source – 363 mln USD. Od początku roku najwięcej nowego kapitału netto zasiliło ETF-y i ETP oferowane przez BlackRock (+21,7 mld USD), Deutsche Bank (głównie fundusze ETF db x-trackers) (+9,4 mld USD), Lyxor Asset Management (+8,2 mld USD), UBS (+7,1 mld USD) i Vanguard (+3,4 mld USD).

Według danych zgromadzonych przez ETFGI w końcu września łączne aktywa 2145 funduszy ETF i instrumentów typu ETP (w sumie posiadających 6582 linie notowań) notowanych na 25 platformach obrotu w 21 państwach wynosiły 480 mld USD. Dostawcami tych instrumentów finansowych było 49 instytucji finansowych.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.